Woźniak Marek

Konferencja "Świat bez Raka" » Woźniak Marek

mgr Marek Woźniak,irydodolog, ziołolecznik. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń w Polsce i zagranicą. W roku 1992 w Radomiu oficjalnie powołał do życia ośrodek, który  po kilku latach przyjął nazwę Instytutu Irydologii w Radomiu. Marek Woźniak jest jego dyrektorem. Zapoczątkował on specjalistyczne szkolenia z zakresu irydologii, które organizowane są po dzień dzisiejszy. Biorą w nich udział nie tylko lekarze i terapeuci z Polski, ale również z wielu krajów Europy, Azji, Bliskiego Wschodu. Jest autorem licznych publikacji książkowych i prasowych na temat irydolologii i ziołolecznictwa, w tym m .in. „Atlasu znaków irydologicznych”  oraz „Irydologia. Cz. 1. Podręcznik do nauki oceny stanu zdrowia człowieka na podstawie analizy oka.”, i in. Zainicjował wydawanie „Biuletynu Irydologicznego”. Był organizatorem II Ogólnopolskiego Sympozjum Irydologicznego oraz wielu specjalistycznych seminariów.

     www.irydologia.pl

 

 

Oczy odbiciem zdrowia. Irydologia i jej możliwości w ustalaniu predyspozycji do zachorowań

Patrząc na oko ludzkie od strony medycznej, widzimy, iż jest ono nie tylko narządem pozwalającym na orientację w świecie zewnętrznym, ale też, że za jego pośrednictwem dochodzi do wymiany informacji pomiędzy naszym środowiskiem wewnętrznym,                    a otoczeniem. Jest ono oknem naszego ustroju. Przez nie wpływają bodźce z zewnątrz,          ale także i przez to okno możemy zajrzeć do wnętrza naszego ustroju.

 

Od strony funkcjonalnej oko jest wrażliwym detektorem na fale elektromagnetyczne              o określonej długości. Nie tylko służy do optycznego postrzegania, ale również pełni rolę odbiornika, poprzez który światło wpływa na różnego rodzaju przełączniki naszego ustroju,    a prze nie z kolei na funkcje narządów i przemianę materii. Pobudzenia światłem elementów nerwowych w siatkówce oka są przekazywane przez nerwy wzrokowe do mózgu jako zakodowane ciągi impulsów elektrycznych. W systemie przekazywania informacji                 w organizmie rola narządu wzroku jest dominująca - oko dostarcza 200 razy więcej bitów      do centralnego układu nerwowego niż na przykład narząd słuchu. Pobierane światło reguluje    i stymuluje również międzymózgowie i przysadkę mózgową.  Głównym obszarem zainteresowania dla irydologii jest tęczówka oka. Jej zabarwienie jest cechą dziedziczną,       na którą pływ ma więcej niż jeden gen. Czy dziedziczymy tylko kolor tęczówki czy może także zmiany w jej strukturze? Czy analiza zabarwienia tęczówki oka oraz widocznych na jej powierzchni  zmian strukturalnych można wykorzystać do ustalania skłonności                      do określonych patologii?