Wawer Iwona

Konferencja "Świat bez Raka" » Wawer Iwona

Iwona Wawer

Ukończyłam studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie pracowałam w Zakładzie Chemii Fizycznej, w Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych kierowanej przez profesora Zbigniewa Kęckiego, jako asystent, adiunkt oraz doktor habilitowany (1994 r). Warsztat naukowy doskonaliłam dzięki pobytom w Niemczech. Byłam stypendystką DAAD (Technische Universitat Karlsruhe), współpracowałam z Uniwersytetem M. Lutra w Halle, pracowałam na Freie Universitat w Berlinie. Od 1995 r jestem kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Moją dziedziną jest chemia fizyczna, która bada obiekty chemiczne przy użyciu metod fizycznych. Nie zajmuje się syntezą związków, ale bada ich strukturę molekularną, oddziaływania, zjawiska dynamiczne. Stosuję dwie metody badawcze, które potrafią zająć człowiekowi każdą wolną chwilę (potem okazuje się, że nawet całe życie) to: Magnetyczny Rezonans Jądrowy (NMR) i Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny (EPR). Wynalezione przez fizyków, poprzez chemię trafiły do farmacji i medycyny.

Widma NMR dla próbek w fazie stałej pomagają ustalić strukturę nowych związków chemicznych, w tym potencjalnych leków, bez ich rozpuszczania. Dają informację o składzie leków czy suplementów diety w tabletkach, umożliwiając szybką identyfikację ich składników. Spektrometr NMR to cenne narzędzie dla przemysłu farmaceutycznego.

Widma EPR dają możliwość wykrycia wolnych rodników, a także sprawdzenia jak skuteczne są poszczególne związki w ich wymiataniu. Wyznaczamy pojemność antyoksydacyjną i współczynnik ochrony przed rodnikami (RPF) dla preparatów farmaceutycznych, ekstraktów roślinnych, kosmetyków, produktów żywnościowych (wina, soki, syropy, herbatki) i suplementów diety.

Badając skład i właściwości owoców aronii – stałam się jej entuzjastką. To „superowoc” i polski „czarny skarb”, ale wciąż niedoceniany. Napisałam o niej kilka książek i zajmuję się promocją aronii w kraju i na świecie.

 

Suplementy diety to produkty, które umożliwiają uzupełnienie potrzebnych organizmowi składników pokarmowych. Przyczyną niedoborów może być wysoko przetworzona żywność, nieodpowiednia dieta czy styl życia. Wielość i różnorodność składników żywności to ciekawy, szybko rozwijający się obszar badań i współpracy nauka-przemysł. Byłam w gronie założycieli Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (2004 r), a obecnie jestem Prezesem jej Zarządu. Jestem autorką książki “Suplementy diety dla ciebie. Jak nie stać się pacjentem”.