Wasilewski Bohdan

Konferencja "Świat bez Raka" » Wasilewski Bohdan

 

Instytut Psychosomatyczny, Warszawa

Obecny przełom społeczno-kulturowy związany z przejściem z ery przemysłowej do ery poprzemysłowej, wiąże się z utratą efektywności funkcjonowania w ustępującej formacji i brakiem w pełni efektywnych metod dla funkcjonowania w nowej formacji cywilizacyjnej.  Okres przełomu wiąże się  z erozją tkanki społecznej, co powoduje zaburzenie stabilizacji psychicznej wielu jednostek i narusza ich rezerwy odporności psychicznej i następczo również fizycznej.  Objawami zaburzonej stabilizacji psychicznej jest narastanie negatywnych objawów emocjonalnych i wegetatywnych. Ocenia się, iż przeszło połowa przewlekle leczonych pacjentów przejawia negatywne objawy emocjonalne i wegetatywne, które nie mają jednoznacznego uzasadnienia medycznego. Są one pokrewne depresji, lecz jest to różne zjawisko, rozpoznawane niekiedy pod nazwą zespołu wypalenia, zespołu przewlekłego zmęczenia, ekwiwalentów depresji lub określane innymi nazwami  (Wasilewski B., 2008) .  Odrębnym fenomenem medycznym, jest występowanie tak zwanej dużej depresji, szczególnie charakterystycznej dla tzw. cywilizacji zachodniej. Marginalne zjawisko występowania pełno-klinicznej depresji w krajach azjatyckich, urasta w Europie  do głównego problemu zdrowotnego, sięgającego w niektórych krajach 25% populacji ogólnej. Równolegle do narastania występowania depresji w populacji ogólnej obserwuje się narastanie występowania depresji w przebiegu chorób przewlekłych,  jako czynnika stymulującego chroniczność przebiegu. Przedłużające się  stany depresji, uzupełnione negatywnymi sygnałami od osób tworzących środowisko chorego, prowadzą do zjawiska Tanatozy, która jako kontynuacja reakcji depresyjnej aktywuje biologiczne mechanizmy samolikwidacyjne ( Wasilewski B, 208; 2014).  Zjawisko Tanatozy stanowi mechanizm analogiczny do dotyczącego komórki mechanizmu apoptozy, czyli auto-eliminacji komórki, będąc aktywowanym przez jednostkę ludzką procesem programowalnej śmierci. Realizowanej  najczęściej poprzez zahamowanie obrony immunologicznej na poziomie humoralnym i komórkowym, co prowadzi do aktywowania procesów zapalnych i procesów nowotworowych. Pogłębiają się objawy depresyjne, sięgając pełnoobjawowej depresji, z towarzyszącą utratą woli życia i najczęściej z pogodzeniem się z odchodzeniem od życia. Tanatoza najprawdopodobniej jest również aktywowana negatywnymi sygnałami społecznymi, dotyczącymi odrzucenia i braku spełnienia w rolach partnerskich, rodzinnych i zawodowych.  Jak potwierdza metaanaliza wykonanych 300 prac badawczych, udowodniono silne hamujące działanie stresu działanie  na odporność komórkową i humoralną ( Segerstrom SC, Miller GE, 2004). Liczne prace badawcze wykazały stymulujący wpływ hormonów stresu na zarówno na powstawanie nowotworów jak i ich ofensywność  i tempo wzrostu.

 

Prof. nazw. dr hab. n. med. Bohdan W. Wasilewski, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, wieloletni kierownik Zakładu Psychosomatyki i Seksuologii  CMKP oraz dyrektor Instytutu Psychosomatycznego. Autor lub współautor 125 publikacji (CI – 311), w tym 45 monograficznych i podręcznikowych. Mimo aktywnej działalności naukowej i szkoleniowej,

 

lekarz praktyk, psychoterapeuta, lider grup Balinta. Przewodniczący kilku międzynarodowych i krajowych grup tematycznych z zakresu psychoterapii i psychosomatyki, członek władz szeregu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, vice-przewodniczący Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.