Stelmachów Jerzy

Konferencja "Świat bez Raka" » Stelmachów Jerzy

Zastosowanie hipertermii  w leczeniu nowotworów

Stosowanie hipertermii od wielu lat wzbogaca leczenie onkologiczne. Szczególną popularność w Europie metoda ta osiągnęła w Niemczech, w których obecnie funkcjonuje ponad 400 ośrodków oferujących tę procedurę. W Polsce w ostatnim 10-leciu powstało 8 placówek, które wykorzystują hipertermię. Podkreślenia wymaga możliwość stosowania tej metody lokalnie (wybiórczo na teron guza nowotworowego) lub na cały organizm chorego. Ta ostatnia forma leczenia przynosi  korzyści w przypadkach zaawansowanego procesu nowotworowego i często stosowana jest, w monoterapii, w leczeniu paliatywnym. Szczególnie cennym jest działanie hipertermii na poprawę odporności organizmu oraz działanie przeciwbólowe. Zaletą hipertermii, oprócz jej udowodnionego, pozytywnego wpływu na działania antynowotworowe, jest brak powikłań, powtarzalność i możliwość długotrwałego stosowania.