Stec Krzysztof

Konferencja "Świat bez Raka" » Stec Krzysztof

Krzysztof Stec

Weteran polskiej jogi z ponad 25-letnim doświadczeniem. Jego pierwsze asa­ny są prezentowane w klasycznej już pozycji książkowej z 1972 roku pod red prof. W. Romanowskiego „Teoria i metodyka ćwiczeń relak­sowo-koncentrujących”. Jako jedyny do tej pory Polak ukończył rocz­ny kurs (Diploma in Yoga Education) w Instytucie Jogi Kaivalyadha­ma w Lonavli, Indie. Spędził wiele lat w Indiach i USA studiując i praktykując pod okiem wielu wybitnych Mistrzów Jogi i Medytacji. Od lat aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy klasycznej jogi or­ganizując wiele programów oraz jako prezenter / wykładowca na wie­lu naukowych konferencjach. Dzięki jego wysiłkom odwie­dzili Polskę wielu wybitnych joginów współczesnych Indii. W 2009 ukończył studia magisterskie w renomowanym Ba­naras Hindu University w Varanasi w Indiach. W latach 2009-2011  był na studiach doktoranckich na University of Rajasthan, Jaipur a obecnie kończy doktorat z kultury fizycznej na AWFie w Warszawie. Wielokrotnie prezentował swoje prace i badania technik jogi na międzynarodowych seminariach i konferencjach w Pol­sce, Indiach i USA. Obecnie współpracuje przy organizacji pierwszej polskiej międzynarodowej konferencji jogi w Sulisławiu (27-29.06.2014) na która przybędzie ze świata wielu wybitnych autorytetów jogi akademickiej.

 

 

Ćwiczenia integrujące ducha, umysł i ciało

„Do każdego osiągnięcia niezbędne jest ciało”, twierdził starożytny ryszi. To ciało nie powinno być schorowane, lecz raczej silne i zdrowe, pozostające w doskonałej harmonii między aspektem fizycznym, psychicznym i duchowym. Nasz naturalny stan powinien obejmować wszechogarniające uczucie niezwykłej lekkości, pełnię zdrowia oraz doświadczenie ogólnego zadowolenia. Błogość i doskonałość, pełnia witalności i energii - to przyrodzone człowiekowi prawa.

 

Kto nie pragnąłby być silny, piękny i zdrowy? Cechy te jednak nie pojawiają się po prostu na żądanie, ani też nie są towarem, który można kupić na rynkach świata. Są one czymś, co stworzyć może tylko własny wysiłek i dyscyplina. Co więcej, hinduski poczwórny cel ludzkiego życia (dharma, artha, kama i moksza – powinność, bogactwo, przyjemność i wyzwolenie) najłatwiej osiągnąć w silnym i zdrowym ciele. Jak mówi mędrzec Charaka w dziele Charaka Samhita – „zdrowie to wolność od chorób”. Podczas gdy medycyna indyjska oferuje wiele skutecznych remediów przeciw chorobom, przyznaje ona, że profilaktyka jest znacznie skuteczniejsza niż leczenie. Ponadto statystyki wykazują, że koszt profilaktyki jest dziesięciokrotnie niższy od kosztu zwalczania choroby. Do najlepszych środków profilaktyki zapobiegających pojawianiu się chorób, należą regularne ćwiczenia fizyczne. Istniejący od stuleci system jogi, obejmujący wyjątkową praktykę Surjanamaskar, pozostaje doskonałą praktyką zdrowotną typu „all-inclusive”, nawet w dzisiejszym „ruchliwym” świecie.