Schleicher Bożena

Konferencja "Świat bez Raka" » Schleicher Bożena

Bożena Schleicher, absolwentka Między­na­rodo­wego Instytutu Makrobiotycznego w Kiental w Szwaj­carii. Specjalistka w zakresie nauki o żywieniu, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w edukacji zdro­wotnej, prowadzi autorskie kursy goto­wa­nia makrobiotycznego, seminaria i wykłady z zakresu zdrowia, zdrowego odżywiania, profi­laktyki chorób przew­lekłych i nowotworowych, promuje zdrowy styl życia, prowadzi autorskie wczasy edukacyjno – rekreacyjne. Opracowała nowatorski sposób łączenia w prak­tyce zasad makrobiotyki i medycyny chińskiej z tera­pią odkwaszania organizmu dr Renate Collier, udziela indywi­dualnych konsul­tacji diete­tycz­nych i lekcji goto­wania. 

 

Zioła i medycyna chińska

 1. Zioła jako Dobra Medycyna - całość znaczy więcej niż suma części
 2. Odżywcze i wzmacniające działanie ziół w terapii nowotworowej
 3. Reishi - medycyna XXI wieku
  1. rola grzybów Reishi w tradycyjnej medycynie Wschodu
  2. Reishi a system immunologiczny
  3. Ganoderma lucidum jako adaptogeny
  4. grzyby Reishi w profilaktyce i leczeniu nowotworów
  5. inne właściwości lecznicze Ling Zhi
  6. bezpieczeństwo użycia, sposób zażywania, dawkowanie Reishi