Renaud Gilbert

Konferencja "Świat bez Raka" » Renaud Gilbert

Recall Healing®:/Totalna Biologia®: Rozpoznanie urazów emocjonalnych leżących u źródła raka – ważny krok na drodze do wyzdrowienia.

1. Aby wyzdrowieć: odkrywamy możliwe przyczyny zachorowania.

2. Związek między świadomością, mózgiem a ciałem.

a) Świadomość: psychika, emocje, decyzje itd.

b) Mózg: obserwuje poziom stresu i podejmuje decyzje na poziomie biologicznym.

c) Ciało: obszar podświadomości, w którym mózg uruchamia rozwiązania problemów.

3. Cykle życiowe.

4. Projekt//cel: okres ciąży, podczas którego jesteśmy ujściem dla stresu odczuwanego przez rodziców.

5. Drzewo genealogiczne: jesteśmy rozwiązaniem nierozwiązanych problemów naszych przodków.

6. Podsumowanie.