PROTEST PRZECIWKO DOPUSZCZENIU W POLSCE GMO - 10.12.2011

Archiwum » PROTEST PRZECIWKO DOPUSZCZENIU W POLSCE GMO - 10.12.2011

CO: Protest przeciwko dopuszczeniu w Polsce do uprawy patentowanych organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) w ramach Festiwalu "Kultura i Natura. STOP GMO! Ocalić poskie nasiona!".

Projekt edukacyjny wdrożony w celu rozpowszechnienia informacji na temat działań rządu RP w sprawie ustawy o nasiennictwie: rząd RP nosi się z zamiarem usunięcia z ustawy o nasiennictwie wszelkich zapisów dotyczących organizmów genetycznie modyfikowanych (własności intelektualnej obcych, potężnych koncernów), a tym samym umożliwienia ponadnarodowym koncernom wejścia na polski rynek rolny ze swoimi patentowanymi nasionami, a docelowo nasionami GMO. Nie wolno nam na to pozwolić! Nasiona to skarb narodowy i żaden rząd nie ma prawa dopuścić w kraju do sytuacji, w której obce koncerny przejmą kontrolę nad polskim nasiennictwem. Kto ma w ręku żywność, ten ma władzę! Walczmy o suwerenność żywieniową Polski!

GDZIE: CENTRUM WARSZAWY - RONDO DMOWSKIEGO (pod Rotundą)

KIEDY: 10.12.2011  w godzinach 12.00 - 14.00