PROGRAM KONFERENCJI SZCZEPIENIA XXI WIEKU

Archiwum » Konferencja "SZCZEPIENIA XXI WIEKU" » PROGRAM KONFERENCJI SZCZEPIENIA XXI WIEKU

 

Program Konferencji „Szczepienia XXI wieku”

 

  9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 – otwarcie konferencji – prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Lena Huppert

 

I. 10:15 – 11:35 –  Szczepienna bomba zegarowa XXI wieku prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska80 min prelekcja i pytania z sali.

II.  11:35 – 12:00 – Mały człowiek w okresie okołoporodowym i jego układ immunologiczny Ewa Nitecka 25 min.

 

12:00 – 12:30  przerwa kawowa

 

 III.  12:30 – 13:30 – Szczepienia XXI wieku w praktyce lekarskiej – dr n. med. Jerzy Jaśkowski – 60 min prelekcja i pytania z sali.

IV.  13:30 – 14:30 – Szczepić czy nie szczepić? Czy to nadal jest pytanie? – Jerzy Zięba – 60 min prelekcja i pytania z sali.

 

 14:30 – 15:30 przerwa obiadowa

 

V.  15:30 – 16:15 – STOP-NOP - Ruchy obywatelskie na świecie i w Polsce – mapa przymusu szczepień i wolności wyboru. Jak się bronić? – Justyna Socha i Przemysław Cuske – 45 min prelekcja i pytania z sali.

VI. 16:15 - 16:40 Sytuacja w Polsce: rodzice  kontra państwo. Jak się obronić w praktyce przed przymusem szczepień? - Urszula Tomicka - 25 min.

VII.  16:40 – 18:10 – Lekarze pod nadzorem

1. dr n. med. Dorota Sienkiewicz i  dr inż. Jerzy Sienkiewicz – Szczepienia a edukacja. NOP w praktyce. Ankietowe badanie porównawcze dzieci szczepionych i nieszczepionych - 30 min.

2. lek. med. Hubert Czerniak – Zmowa milczenia lekarzy. Czy istnieją bezpieczne szczepionki? Substancje toksyczne w szczepionkach – 30 min.

3. dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff – Nadzór Naczelnej Izby Lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia i jego skutki - 30 min. 

 

18:10 – 18:40  przerwa kawowa

 

VIII.  18:40 – 19:20 – Prawa Naturalne, Kodeks Norymberski, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie z Oviedo, Deklaracja Unesco w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka i Konstytucja RP a szczepienia – ranga, znaczenie, zakres działania ich zapisów. Jak to działa w innych krajach? – Mecenas Arkadiusz Tetela (prawnik STOP-NOP) – 40 min.

IX.  19:20 – 19:40 – Prawa naturalne człowieka – Lena Huppert – 20 min.

X.  19:40 - 20:00 - DEKLARACJA WARSZAWSKA - "Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych" (dokument pokonferencyjny, który zostanie opublikowany i rozesłany w Polsce i na świecie, a wcześniej będziemy zbierać pod nim podpisy) - prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Ewa Nitecka, dr Jerzy Jaśkowski, Jerzy Zięba, Justyna Socha, Urszula Tomicka, dr Katarzyna Bross-Walderdoff, dr Dorota Sienkiewicz, dr Hubert Czerniak, mec. Arkadiusz Telela i Lena Huppert – 20 min.

 

Zakończenie konferencji – Lena Huppert