PROGRAM II EDYCJI KONFERENCJI I SEMINARIUM

Konferencja "Świat bez Raka" » PROGRAM II EDYCJI KONFERENCJI I SEMINARIUM

 

KONFERENCJA „ŚWIAT BEZ RAKA –

PROFILAKTYKA I NATURALNE TERAPIE ANTYNOWOTWOROWE”

-  II edycja 

 

PIĄTEK – 12.06

 

09:30 – 10:00 – rejestracja uczestników konferencji

10:00 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji – Lena Huppert – prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

 

SESJA I – 10:05 – 12:00 – Rozwój i wdrażanie metod terapeutycznych przedstawionych podczas I edycji Konferencji „Świat bez Raka – Profilaktyka i Naturalne Terapie Antynowotworowe”

 

1. Metoda fotodynamiczna diagnostyki i leczenia nowotworów – prof. dr hab. Alfreda Graczyk, 30 min

2. Terapia metaboliczna witaminą B17 - Ośrodek Pro Vita, Ryszard Kutyba, 20 min

3. Olejek konopny w leczeniu nowotworów - rozwój projektu - Patryk Pańkowski, 20 min

4. Metoda NIA - dr George Ashkar, 40 min

 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa (30 min)

 

SESJA II – 12:30 – 19:30 – PROFILAKTYKA I TERAPIE ANTYNOWOTWOROWE

 

1.     Nowa medycyna – BioLogika i nowy paradygmat choroby – Roberto Barnai, 45 min

2.    Recall Healing®:/Totalna Biologia®: Rozpoznanie urazów emocjonalnych leżących u źródła raka – ważny krok na drodze do wyzdrowienia - dr Gilbert Renaud, 45 min

 

14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa (60 min)

 

3.  Profilaktyka nowotworów. Rola witaminy D3 w profilaktyce nowotowrów. Zielarstwo polskie i wkład polskich naukowców w naturalne metody terapeutyczne - prof. dr n. farm. i med. Wiktor Stelmach, 40 min

4.  Andyjskie Centrum Fitoterapii (IPIFA) im. o. Edmunda Szeligi - krótki opis - Marta Skolmowska, 5 min

5.  Sekret Mumio - krótki opis projektu - Zenon Lasota, 5 min

6. Polska innowacyjna – preparaty pectinGOLD JP-2  i  pectinGOLD JP-G z jabłek odmiany Gold Milenium - Jan Skibicki, 10 min

7.    Krótki film o hiperbarii i 5 filarach długowieczności wg. dr Jana Pokrywki - 15 min

8.  "Sanum Per Aquam" – Zdrowie Dzięki Wodzie - Alex Polanski, 10 min

9.  Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa  - dr Barbara Romanowska / mgr Mariusz Jarymowicz, 30 min 

 

17:00 – 17:30 Przerwa kawowa (30 min)

    

10.  Fizyka kwantowa w służbie medycyny jutra – TimeWaver i jego zastosowanie - dr Ewa Białek, Edyta Szczuka, 30 min

11.    Zastosowanie hipertermii w leczeniu nowotworów - prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów, 30 min

12.  Zastosowanie terapii protonowej w leczeniu nowotworów – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki / dr n. med. Dorota Kiprian, 30 minelmachów, 30 min

13.  Program opiekuńczy dla pacjentów wyleczonych - mgr Majka Skoczek, 10 min

14. Terapia Simontonowska - droga do zdrowia, jako powrót do naszej prawdziwej natury - Monika Popowicz, 20 min 

15.  Krótki film o zabijaniu... raka - 5 min 

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji – Lena Huppert

 

 

 

SEMINARIUM

 "INTEGRACJA NATURALNYCH TERAPII ANTYNOWOTWOROWYCH

W TEORII I W PRAKTYCE"

 

SOBOTA - 13.06

 

10:00 - 10:30 - rejestracja uczestników

 

10.30 - powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów - Lena Huppert

 

SESJA I - 10:30 – 14:45

 

COACHING ZDROWIA - EMOCJONALNE PRZYCZYNY CHORÓB – MGR PIOTR ORLIŃSKI (wykład i ćwiczenia z 1 przerwą)

 

14:45 - 15:45 Przerwa obiadowa (60 min)

 

SESJA II - 15:45 – 20:00

 

WEWNĘTRZNA PODRÓŻ PO ZDROWIE – ANNA MIKOŁAJCZYK (wykład i ćwiczenia z 1 przerwą)

 

NIEDZIELA – 14.06

 

SESJA III - 10:00 – 14.30

 

DIETA I NATURALNA SUPLEMENTACJA W PROFILAKTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW – MGR MACIEJ JAMRÓZ (wykład i ćwiczenia z 1 przerwą)

 

14:30 - 15:30 Przerwa obiadowa (60 min)

 

SESJA IV - 15:30 – 18:00

 

TECHNIKI TERAPEUTYCZNE ZWIĄZANE Z RUCHEM – WYKŁAD INTERAKTYWNY – MGR 'KAXIA' ELŻBIETA KOWALEWSKA (wykład i ćwiczenia)

 

 

ROZDANIE CERTYFIKATÓW UKOŃCZENIA WARSZTATÓW I STOPNIA i ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM.