Popowicz Monika

Konferencja "Świat bez Raka" » Popowicz Monika

Terapia Simontonowska - droga do zdrowia jako powrót do naszej prawdziwej natury

Terapia Simontonowska to holistyczny model psychoterapii opartej na koncepcji poznawczo – behawioralnej przeznaczony dla osób chorych na raka i ich bliskich. Od 46 lat jest z powodzeniem stosowana zarówno u chorych, którzy zdecydowali się korzystać z medycyny akademickiej, jak i u tych, którzy wybrali ścieżkę medycyny naturalnej lub dla których medycyna nie miała już żadnych propozycji.

Dr Carl O. Simonton, jeden z pierwszych psychoonkologów na świecie mówił, że choroba jest sygnałem, że w życiu człowieka zabrakło równowagi i wezwaniem do tego, by tę równowagę przywrócić. Nazywał raka życiową lekcją, doświadczeniem niosącym potencjał do zmiany. Podkreślał, że droga do zdrowia dla każdego jest inna, a wyznaczają ją nasze głębokie potrzeby i pragnienia, ponieważ „Wszystko to, co w życiu kochamy pomaga nam zdrowieć”. Powrót do zdrowia postrzegał jako powrót do naszej prawdziwej natury. Potrafił powiedzieć, że „rak jest przesłaniem miłości”. Jeśli rozpoznamy naszą prawdziwą naturę, którą jest miłość i zaczniemy żyć w zgodzie z nią, wówczas w ciele samoczynnie zajdą procesy uzdrawiania.

Dr Simonton był wizjonerem. Już w latach 70-tych mówił i praktykował to, co dziś nazywamy uzdrawianiem przez świadomość.

 

 W drodze do odkrywania Prawdziwej Tożsamości - Terapia Simontonowska i Mindfulness w pracy z chorymi na raka.

W warstwie psychoterapeutycznej Terapia Simontonowska należy do nurtu poznawczo – behawioralnego. Jej filarem jest tutaj Racjonalna Terapia Zachowania oparta na pracy z przekonaniami i z wyobraźnią. Ta niezwykle pomocna terapia pozwala pacjentowi nie tylko zmniejszyć ból emocjonalny, poprawiając jakość życia. Pozwala mu także dokonać głębokiej wewnętrznej transformacji poprzez zmianę dotychczasowego systemu przekonań. W najgłębszej swojej warstwie prowadzi do wyjścia poza wszelkie uwarunkowania, kiedy chory dostrzega, że może nie tylko zmienić swoje przekonania, ale przestać się z nimi utożsamiać. W tym procesie rozpadu dotychczasowej tożsamości chory odkrywa, że w swojej istocie jest czymś więcej niż swoimi przekonaniami i emocjami, czymś więcej niż ego.

Zarówno Terapia Simontonowska, jak i Mindfulness dostarczają pacjentowi opartej na własnym doświadczeniu wiedzy dotyczącej funkcjonowania umysłu i uczą jego życzliwej obserwacji. Chory doświadczając wzajemnej interakcji pomiędzy umysłem, emocjami i ciałem, uczy się wychodzić poza nawykowe wzorce. Jedne z powszechnych uwarunkowań umysłu to nieustanne ocenianie, tworzące dualistyczny paradygmat i generowanie wątpliwości budzące lęk. W praktyce uważności pacjent ćwiczy odpuszczanie oceny, dzięki czemu może doświadczać swoich myśli i uczuć takimi, jakie są z akceptacją, bez konieczności reagowania z nich. Wtedy otwiera się serce. Praktykujący odkrywa, że te stany nie są trwałe, przemijają. Doświadcza siebie poza ego, jako czegoś większego niż ono.

Wychodząc poza ego chory może doświadczyć siebie jako świadomości: nieuwarunkowanej i niedualnej. Wchodząc głębiej w to doświadczenie Obecności ma szansę odkryć swoją Prawdziwą Tożsamość opartą nie na zewnętrznych czy wewnętrznych atrybutach, ale na doświadczeniu samego Bycia, czystej Świadomości. W tym doświadczeniu nie ma już iluzji oddzielenia, wszyscy jesteśmy Jednością. Świadomość jest Miłością. Przejawia się w każdym z nas. Jako ludzie jesteśmy częścią jednego organizmu. Aby organizm był zdrowy, potrzebujemy współdziałać, manifestując naszą Naturę.

 

Dr Carl Simonton mawiał, że rak jest przesłaniem miłości.