Polanski Alex

Konferencja "Świat bez Raka" » Polanski Alex

„Sanum Per Aquam” – Zdrowie Dzięki Wodzie  

Woda – idealna harmonia niszczyciela (tlenu) i uzdrowiciela (wodoru), którą można porównać do miłości bezwarunkowej będącej źródłem życia wszelkich organizmów na ziemi, jest niezbędnym czynnikiem warunkującym życie człowieka i fenomenem dotychczas niezbadanym do końca.

Z tego co nam wiadomo, woda jest nośnikiem informacji na poziomie komórkowym i czynnikiem regulującym gospodarkę oksydacyjno-redukcyjną w środowisku wewnętrznym organizmu.

Od zachowania równowagi pomiędzy oksydacją (destrukcją) i redukcją (ożywianiem) zależy zdrowie i dynamika życia człowieka. Pijąc odpowiednią wodę jesteśmy w stanie zachować dobre zdrowie przez długie, długie lata, unikając anomalii energetycznych zwanych chorobami.