Padzik-Graczyk Alfreda

Konferencja "Świat bez Raka" » Padzik-Graczyk Alfreda

Metoda fotodynamiczna diagnostyki i leczenia nowotworów

Od ponad 25 lat Zespół pracuje nad fotouczulaczami dla fotodynamicznej metody rozpoznawania i niszczenia przede wszystkim różnych chorób nowotworowych, ale również innych schorzeń, przede wszystkim skórnych. W ciągu pracy nad rozwojem metody fotodynamicznej rozpoznawania i leczenia nowotworów i innych zmian skórnych opracowano łącznie 25 różnych związków, które były testowane w różnych klinikach prowadzących badania  i leczenie różnego typu nowotworów.

Badania wstępne wykazały skuteczność badanych preparatów przede wszystkim do wykrywania i leczenia nowotworów oraz innych zmian skórnych.