Nowak Jacek

Konferencja "Świat bez Raka" » Nowak Jacek

Dr Jacek J. Nowak, profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Specjalista w zakresie podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników.

Także specjalista zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Niezależny ekspert współpracujący z Koalicją Polska Wolna od GMO i ICPPC (Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi).

Przez 10 lat członek Scientific and Medical Network.

41 lat oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki (głównie w Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego).

 

Aktualny wicemistrz świata w siatkówce plażowej oldboyów pow. 60 lat (zdobyty podczas  World Masters Games w Turynie w 2013 r. razem z Dariuszem Domańskim, Andrzejem Kosewskim, Bruno Leja (z  Łotwy) i Tomaszem Rudnickim w kategorii czwórek). 

 

Codex Alimentarius i zakaz leczenia naturalnego w UE + nuta optymizmu: wyniki przełomowych badań nt. odżywianie a rak”

1. Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy) jako

          zbiór międzynarodowych standardów, wytycznych i zaleceń

          ustanawianych przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission – CAC)

          dotyczących żywności

          a związanych z jej produkcją, przetwarzaniem, obrotem i informowaniem.

2. O oficjalnych, głównych celach Komisji Kodeksu Żywnościowego:

   a) ochronie zdrowia konsumentów oraz

   c) zapewnieniu sprawiedliwych praktyk w handlu żywnością.

3. Rozważenie kwestii: Czemu służą działania Komisji Kodeksu Żywnościowego i czy  rzeczywiście służą dobru publicznemu?

4. Omówienie sposobów, jakimi uniemożliwia się, a tym samym de facto wprowadza zakaz leczenia naturalnego w UE.

5. Różne sposoby radzenia sobie wobec niekorzystnych procesów zmian, wyżej omówionych.

 

6. Przedstawienie budzących nadzieję, wyników przełomowych badań naukowych nt. zależności zdrowia od odżywiania, a w szczególności zapobiegania nowotworom i ich leczenia.