Krzysztof Tytko

Archiwum » Konferencja „POLSKA – status quo i konieczne zmiany” » Krzysztof Tytko

Zasoby naturalne Polski i sytuacja polskiej energetyki. Czy możliwa jest niezależność energetyczna Polski?

 

Krzysztof Tytko, górniczy ekspert, współzałożyciel spółdzielni KWK Wspólnota, która wraz ze spółdzielnią KWK Makoszowy chce przejąć należącą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i przeznaczoną do likwidacji Kopalnię Krupiński w Suszcu.

Audytor górnictwa Krzysztof Tytko oraz inż. Marek Adamczyk w oparciu o dokonane analizy i wgląd do dokumentów niejawnych ustalili, że polskie górnictwo jest świadomie demontowane, poprzez sztuczne generowanie kosztów i niegospodarności - celem przejęcia jego ogromnych zasobów przed zbliżającą się rewolucją technologiczną. Tak jak technologia łupkowa wywraca rynek gazu i ropy, tak technologia podziemnego zgazowania zrewolucjonizuje rynek węgla. Nie tylko bowiem zwielokrotni dostępne zasoby oraz zyskowność węgla, to na dodatek będzie korzystna ekologicznie. W oparciu o tradycyjne górnictwo Polska posiada złoża na 50 lat, w oparciu o podziemne zgazowanie mamy zasoby na 500 lat, w oparciu o które nie tylko jesteśmy całkowicie samowystarczalni energetycznie, ale i możemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne całej Unii. Gra o polski węgiel to gra o przyszłą hegemonię w Europie.

Wykształcenie:

1. Mgr inż. górnik, specjalność – projektowanie i budowa kopalń (AGH – Kraków)
2. Studia podyplomowe – Master of Business Administration (SGH – Warszawa)
3. Studia podyplomowe – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik i zarządca nieruchomościami (Uniwersytet Śląski)

 

Zajmowane stanowiska: 

1.    Dyrektor Naczelny – KWK “Czeczot”

2.    Dyrektor Naczelny – Tarnogórska Fabryka Maszyn Górniczych “Tagor”

3.    Prezes Zarządu – Zakład Wyrobów Powlekanych „SANWIL” S.A. (spółka notowana na GPW)

4.    Prezes Zarządu – Zakład Automatyki „POLNA” S.A. (spółka notowana na GPW)

5.    Prezes Zarządu – Baltic Ceramisc S.A. w Lubsku (spółka notowana na GPW – New Connect)

6.    Prezes Zarządu – Shandong Tagao Mining Equipment Manufacturing Co., Ltd (Chiny)

7.    Członek Rad nadzorczych 3 spółek

8.    Radny Miasta Tychy

9.    Wice Prezes – Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

 

 W roku 2018 startował w wyborach samorządowych z niezależnej listy Jedność Narodu.