Konferencja "SZCZEPIENIA XXI WIEKU"

Wydarzenia » Konferencja "SZCZEPIENIA XXI WIEKU"

W obliczu niekorzystnie zmieniającej się sytuacji odnośnie szczepień w naszym kraju postanowiłam zorganizować Konferencję "Szczepienia XXI wieku" z udziałem najbardziej znaczących ludzi w Polsce, którzy zajmują się tym tematem, tj. m. in. profesor Dorotą Majewską, Justyną Sochą, dr Jerzym Jaśkowskim, Jerzym Ziębą.

Zapalnikiem dla decyzji o zorganizowaniu tej konferencji była informacja w mediach, że jest pomysł, by odbierać rodzicom dzieci za brak szczepienia... W ten sposób przekroczono moją granicę, swoistą czerwoną linię w ograniczaniu wolności nas - wolnych ludzi, Polek i Polaków. Są grupy, które uzurpują sobie prawo do podejmowania ryzykownych decyzji w imieniu obywateli świata; którym się wydaje, że mają legitymację dosłownie do wszystkiego, choćby najbardziej absurdalnych posunięć. Najwyższa pora, by powiedzieć temu wyraźne, głośne NIE i wyrazić swój sprzeciw przeciwko osaczającym praktykom, odbieraniu  prawa naturalnego rodzicom do decydowania o swoich dzieciach.

Dodatkowo od lat  nauka niezależna krzyczy, jak bardzo toksyczne są dzisiejsze szczepionki. Substancje dodawane do szczepień dla niemowląt i małych dzieci są śmiertelnie niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Trudno pojąć, jakim prawem kierują się dziś ci, którzy narzucają rodzicom przymus podawania dzieciom tych toksycznych kompilacji.

Moim celem jest, by Konferencja "SZCZPIENIA XXI WIEKU" zakończyła się obwieszczeniem DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ - "Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych" (pod linkiem: http://fundacja-qlt.pl/...) przedstawiającej wolę Narodu w odniesieniu do szczepień. Zostanie ona rozesłana do wszystkich organów państwowych w Polsce i najważniejszych instytucji na świecie. Wcześniej (ale też później) zbierane będą pod nią Wasze / Państwa podpisy.

 

CO: Konferencja "SZCZEPIENIA XXI WIEKU"

GDZIE: Centrum Konferencyjne w pobliżu centrum Warszawy
(
ze względu na represje, tj. 2-krotne wypowiedzenie sali, dokładny adres zostanie podany do wiadomości w dniu 25 sierpnia w tym miejscu)

KIEDY: 26 sierpnia 2017 w godz. 10:00 - 20:00 (rejestracja uczestników w godzinach 9:00 - 10:00)

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ ... są zamknięte, jako że brak wolnych miejsc. Karty wstępu na konferencję były wydawane zgodnie z kolejnością wpłat na konto. Proszę o NIE PRZELEWANIE pieniędzy na konto fundacji! Ci z Państwa, którzy nie dostali się na konferencję, a dokonali wpłaty, otrzymają zwrot wpłaconej sumy.

UWAGA: Część z Państwa nie otrzymała karty wstępu, gdyż nie zamieściliście Państwo imienia i nazwiska przed adresem mailowym i nie można odnaleźć Państwa adresów mailowych. Kto zatem nie otrzymał zwrotu wpłaty ani karty wstępu, proszony jest o przesłanie maila z imieniem i nazwiskiem zamieszczonymi przed adresem mailowym na adres fundacji: fundacja.qlt@wp.pl!

WAŻNA wiadomość dla tych z Państwa, którzy się nie dostali na konferencję: wszystkie wykłady konferencji będą nagrywane i zamieszczone na stronie fundacji.

 

 

Możliwe jest zarezerwowanie miejsca na stoisko, na którym wystawcy będą sprzedawać swoje publikacje lub/i produkty podczas przerw. Należy zgłosić taką prośbę na adres fundacja.qlt@wp.pl wraz ze stosownym opisem, jakie treści będą propagowane lub/i jakie produkty oferowane uczestnikom konferencji. Koszt stoiska wynosi 700 zł. 

 

 * * *

 

Jedyne przepisy prawa, których my - Ziemianie winni jesteśmy przestrzegać, to prawa naturalne sformułowane w 1651 roku przez Hobbs'a, a nie niekończące się tomy pokrętnych kodeksów prawnych spisanych przez przedstawicieli coraz bardziej osaczającego nas systemu. Jesteśmy Ziemianami, wolnymi ludźmi o równych prawach, a brzmią one następująco:

 

PRAWA NATURALNE – wg Hobbes’a,1651r.

1. Zachować pokój – wojna to ostateczność…

2. Innym pozostawić tyle wolności co sobie…

3. Dotrzymywać umów…

4. Okazywać wdzięczność…

5. Dostosować własne potrzeby do praw zbiorowości…

6. Przebaczać skruszonym winowajcom…

7. Stosować odwet w celu generowania dobra… (czyli edukacyjnie)

8. Nie deklarować nienawiści…

9. Uznawać innych za równych sobie...

 i dziesiąte Johna Locke'go z 1689 r.

10. Mamy nienaruszalne prawo do ŻYCIA, WOLNOŚCI I WŁASNOŚCI”.

 

 

 • PROGRAM KONFERENCJI SZCZEPIENIA XXI WIEKU

   

  Program Konferencji „Szczepienia XXI wieku”

   

    9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

  10:00 – 10:15 – otwarcie konferencji – prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Lena Huppert

   

  I. 10:15 – 11:35 –  Szczepienna bomba zegarowa XXI wieku prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska80 min prelekcja i pytania z sali.

  II.  11:35 – 12:00 – Mały człowiek w okresie okołoporodowym i jego układ immunologiczny Ewa Nitecka 25 min.

   

  12:00 – 12:30  przerwa kawowa

   

   III.  12:30 – 13:30 – Szczepienia XXI wieku w praktyce lekarskiej – dr n. med. Jerzy Jaśkowski – 60 min prelekcja i pytania z sali.

  IV.  13:30 – 14:30 – Szczepić czy nie szczepić? Czy to nadal jest pytanie? – Jerzy Zięba – 60 min prelekcja i pytania z sali.

   

   14:30 – 15:30 przerwa obiadowa

   

  V.  15:30 – 16:15 – STOP-NOP - Ruchy obywatelskie na świecie i w Polsce – mapa przymusu szczepień i wolności wyboru. Jak się bronić? – Justyna Socha – 45 min prelekcja i pytania z sali.

  VI. 16:15 - 16:40 Sytuacja w Polsce: rodzice  kontra państwo. Jak się obronić w praktyce przed przymusem szczepień? - Urszula Tomicka - 25 min.

  VII.  16:40 – 18:10 – Lekarze pod nadzorem

  1. dr n. med. Dorota Sienkiewicz i  dr inż. Jerzy Sienkiewicz – Szczepienia a edukacja. NOP w praktyce. Ankietowe badanie porównawcze dzieci szczepionych i nieszczepionych - 30 min.

  2. lek. med. Hubert Czerniak – Zmowa milczenia lekarzy. Czy istnieją bezpieczne szczepionki? Substancje toksyczne w szczepionkach – 30 min.

  3. dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdoff – Nadzór Naczelnej Izby Lekarskiej i Ministerstwa Zdrowia i jego skutki - 30 min. 

   

  18:10 – 18:40  przerwa kawowa

   

  VIII.  18:40 – 19:20 – Prawa Naturalne, Kodeks Norymberski, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie z Oviedo, Deklaracja Unesco w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka i Konstytucja RP a szczepienia – ranga, znaczenie, zakres działania ich zapisów. Jak to działa w innych krajach? – Mecenas Arkadiusz Telela (prawnik STOP-NOP) – 40 min.

  IX.  19:20 – 19:40 – Prawa naturalne człowieka – Lena Huppert – 20 min.

  X.  19:40 - 20:00 - DEKLARACJA WARSZAWSKA - "Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych" (dokument pokonferencyjny, który zostanie opublikowany i rozesłany w Polsce i na świecie, a wcześniej będziemy zbierać pod nim podpisy) - prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska, Ewa Nitecka, dr Jerzy Jaśkowski, Jerzy Zięba, Justyna Socha, Urszula Tomicka, dr Katarzyna Bross-Walderdoff, dr Dorota Sienkiewicz, dr Hubert Czerniak, mec. Arkadiusz Telela i Lena Huppert – 20 min.

   

  Zakończenie konferencji – Lena Huppert

   

   

 • WYKŁADOWCY KONFERENCJI

 • DEKLARACJA WARSZAWSKA - "Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych"


  ZMIENIAMY NASZĄ RZECZYWISTOŚĆ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIA - PRZYŁĄCZ SIĘ  
  Fundacja QLT - otaczamy kultem prawdziwą jakość - QLT

  Zapraszam do podpisywania DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – "Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”: https://podpisz.to/…/deklaracja-warszawska-karta-wolnosci-w

   

   

   

   DEKLARACJA WARSZAWSKA –

  „Karta wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”

   

  Po przeanalizowaniu

  ·         Praw Naturalnych sformułowanych w 1651 roku przez Thomasa Hobbes’a,

  ·         Kodeksu Norymberskiego z 1947 roku,

  ·         Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ,

  ·         Konwencji z Oviedo o Prawach Człowieka i Biomedycynie podjętej przez Radę Europy w 1997 roku,

  ·         Deklaracji UNESCO z 2005 roku w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka

  oraz

  ·         Konstytucji RP z roku 1997,

  po zebraniu wieloletnich doświadczeń i przeprowadzeniu przez naukę niezależną wielu analiz dotyczących tzw. „szczepień ochronnych”

  podajemy do publicznej wiadomości, że efektem tych działań jest jednoznaczny głos Narodu Polskiego w odniesieniu do wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych”.

   

  ZWAŻYWSZY, że człowiek od wielu setek lat toczy walkę o swoją wolność i swoją godność,

  ZWAŻYWSZY, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata,

  ZWAŻYWSZY, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw naturalnych oraz praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności decydowania o swoim życiu osobistym, w tym również zdrowiu, a także zdrowiu swoich dzieci,

  ZWAŻYWSZY, że powyższe dokumenty wyraźnie mówią, iż każdy człowiek cieszy się wolnością osobistą i nikomu nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu oraz iż każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu,

  ZWAŻYWSZY, że większość krajów Unii Europejskiej cieszy się znaczącą wolnością odnośnie tzw. „szczepień ochronnych”,

  ZWAŻYWSZY, że analiza naukowa i zebrane wieloletnie doświadczenia w praktyce lekarskiej dowodzą, iż tzw. „szczepienia ochronne” przynoszą wielokrotnie wysoce niepożądane odczyny poszczepienne i późniejsze powikłania poszczepienne ze zgonem włącznie, a zatem mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia,

  ZWAŻYWSZY, że każda interwencja medyczne wymaga wyraźnego wyrażenia zgody,

  ZWAŻYWSZY, że zakazane jest przeprowadzanie eksperymentów, w tym również eksperymentów medycznych, na narodach świata,

  ZWAŻYWSZY, że konieczne jest zagwarantowanie praw naturalnych i praw człowieka rodzimymi przepisami prawa i ich respektowanie, aby człowiek nie musiał - doprowadzony do ostateczności - uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi,

   

  sygnatariusze niniejszego aktu woli Narodu Polskiego ogłaszają uroczyście swoją decyzję pod postacią „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. szczepień ochronnych”, która zostanie odczytana i obwieszczona w dniu 26 sierpnia 2017 w Warszawie jako ukoronowanie Konferencji „Szczepienia XXI wieku”.

   

  Sygnatariusze „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ – Karty wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” domagają się od rządu RP i światowych organizacji strzegących praw człowieka:

   

  ·    natychmiastowego respektowania praw naturalnych i praw człowieka oraz zapisów pozostałych w/w dokumentów, w tym także prawa wolności wyboru w przyjmowaniu  tzw. „szczepień ochronnych”,

  ·         wprowadzenia odpowiednich regulacji odnośnie wolności wyboru w przyjmowaniu tzw. „szczepień ochronnych” do rodzimych przepisów prawa i respektowania ich,

  ·         wzorem krajów rozwiniętych natychmiastowego zaprzestania szczepień w pierwszej dobie życia, gdy nie można wykluczyć u dziecka wrodzonych patologii będących przeciwwskazaniem do szczepienia,

  ·     zakazania stosowania substancji toksycznych w tzw. „szczepieniach ochronnych” jak rtęć, aluminium i inne oraz wyeliminowania niebezpiecznych zanieczyszczeń, jak np. glifosat, zanieczyszczenia wirusowe itd.,

  ·       wypracowania odpowiedniego dobrowolnego kalendarza szczepień (pozbawionych w/w toksycznych substancji) jako zalecenie, a nie przymus,

   

  ·      wprowadzenia obowiązku udzielania osobom poddającym się tzw. „szczepieniom ochronnym” oraz rodzicom szczepionych dzieci przez personel medyczny rzetelnych informacji na temat składu szczepionek i wszystkich mogących wystąpić niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych,

   

  ·         wprowadzenia obowiązkowych rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych w oparciu o relacje osób szczepionych, rodziców szczepionych dzieci oraz personel medyczny, a także niezależną od producentów szczepionek analizę statystyczną zgłaszanych przypadków,

   

  ·          wypracowania własnych technologii produkcji szczepionek i wdrożenia ich w kraju,

   

  ·     wdrożenia etycznych programów nauczania, tj. programów opartych na prawach naturalnych i prawach człowieka,  zarówno w szkolnictwie medycznym średnim, jak i wyższym.

   

   

  Sygnatariusze:

  1.   lek. med. Katarzyna Bross Walderdoff

  2.   prof. dr hab. Maria Dorota Czajkowska-Majewska

  3.   lek. med. Hubert Czerniak 

  4.   mgr. Lena Huppert – prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT 

  5.   dr n. med. Jerzy Jaśkowski 

  6.   Jadwiga Łopata, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla

  7.   mgr. Ewa Nitecka

  8.   Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC, prezes

  9.   dr n. med. Dorota Sienkiewicz 

  10.       dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz 

  11.       Justyna Socha - wiceprezes Stowarzyszenia STOP-NOP

  12.       mec. Arkadiusz Telela 

  13.       Urszula Tomicka

  14.       Jerzy Zięba