Konferencja „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”

Archiwum » Konferencja „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”

Zdrowa żywność od polskich rolników na wyciągnięcie ręki, suwerenność żywnościowa, samowystarczalność i poszanowanie zasobów naturalnych to słowa klucze dla przyszłości naszego kraju. Tymczasem wciąż tak trudno już z kolejnym rządem wynegocjować dla Polek i Polaków podstawowe regulacje prawne dotyczące GMO, sprzedaży bezpośredniej czy uprawy konopi przemysłowych.

Dlatego serdecznie zapraszam, jako współorganizator wydarzenia, na konferencję pt. „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”, którą objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda

KIEDY: w dniu 13 czerwca 2017

GDZIE: w warszawskim Belwederze.

Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona. 

 

Program konferencji „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW

9:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości -

Prezydent RP Andrzej Duda (do potwierdzenia), Edyta Jaroszewska-Nowak, Sir Julian Rose

10:00 – 10:30 Rolnictwo a jakość żywności w Unii Europejskiej. Konieczność radykalnej zmiany! - Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

10:30 – 10:45 Skutki likwidacji lokalnych zakładów produkujących żywność i nasiona. Jakie alternatywy? - mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO.

10:45 – 11:00 Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju.  Jaka przyszłość – wzrost zużycia  sztucznych nawozów i pestycydów w Polsce czy naturalnych i ekologicznych preparatów? -  dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny specjalista Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

11:00 – 11:15 Promocja dobrej żywności jako sposobu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz ekologiczne technologie na polskiej wsi szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych - mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, EKOCENTRUM ICPPC

11:15 – 11:30 - pytania i odpowiedzi.

 

11:30 – 11:45    przerwa

 

11:45 – 12:45    I BLOK TEMATYCZNY -  TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE  ROLNICTWO ZAMIAST GMO - prowadzi mgr inż. Lena Huppert,  prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

W panelu 5 krótkich wykładów wprowadzających:

1. GMO - niebezpieczny eksperyment dla środowiska i rolnictwa - dr hab. Katarzyna Lisowska, profesor nadzwyczajny, Centrum Onkologii w Gliwicach, członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska (10 min).

2. Czy Polska jest wolna od GMO? - mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca (10 min)

3. Niezgodność prawa o GMO stosowanego przez UE i rząd polski z Konstytucją RP

- Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO, niezależny ekspert (10 min).

4. Polskie rolnictwo a Unia Europejska. 13 lat zniewolenia – dosyć! Jaka alternatywa? - mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, EKOLAND O/Zachodniopomorski, Solidarność RI O/Zachodniopomorski,  (10 min)

5. Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej - prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego (10 min)

Pytania i odpowiedzi (10 min)

 

12:45 – 13:00  Dobre rolnictwo szansą polskiego pszczelarstwa. Rola pszczół, sytuacja obecna; zagrożenia i rozwiązania Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie

Pszczelarzy Polskich Polanka, dyrektor

13:00 – 13:15  TTIP, CETA i inne ponadnarodowe umowy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i jakości żywności. ZWIĄZKI ROLNICZE a krajowe Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz'15” - dr Jarosław Sachajko, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów – StRiK,  przewodniczący

13:15 – 13:30 Uprawa i zastosowanie konopi włóknistych. Szanse i bariery dla rolników i konsumentów – dr Przemysław Baraniecki, Kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań

13:30 – 13:45 Pytania i odpowiedzi

 

13:45 – 14:30 - poczęstunek ekologiczny

 

14:30 – 15:40  II BLOK TEMATYCZNY  - CO TO ZNACZY PRAWDZIWE ROLNICTWO. SAMOWYSTARCZALNE GOSPODARSTWA RODZINNE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – prowadzi mgr Jadwiga Łopata, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla

W panelu 6 krótkich wykładów wprowadzających:

1. WAGNERÓWKA rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwem

  warzyw i owoców. Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery – Robert Wagner, 10 min)

2. OHANADAL – rodzinne gospodarstwo zajmujące się wytwarzaniem mleka i serów. Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery - Jolanta Dal (10 min)

3. ROLAPIS – przedsiębiorstwo i rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą starych odmiany zbóż i domowym wypiekiem chleba,   Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery - Tadeusz Rolnik (10 min)

4. Rodzinne gospodarstwo rolne- Towarowy rolnik niezależny od korporacji?   Edward Kosmal, Solidarność RI  o/Zachodniopomorski, przewodniczący  (10 min)

5. Jakiej żywności chcemy ? - Nina Józefina Bąk, Kooperatywa DOBRZE (10 min)

6. Konieczność spożywania produktów prawdziwego rolnictwa w celu leczenia i zachowania zdrowia – Jerzy Maslanky, sieć gabinetów „Maslanky – Consulting” dietetyk, autor książek,  zwolennik integracji nauk medycznych

7. Pytania i odpowiedzi (10 min)

 

15:40 – 16:00 ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI – WAŻNE, ABY BYĆ RADYKALNYM. RENESANS ROLNICTWA - Kampania na rzecz prawdziwego rolnictwa – dr Colin Tudge – dziennikarz, autor książek, biolog, aktywista, organizator serii konferencji PRAWDZIWE ROLNICTWO w Oxfordzie, Anglia – do potwierdzenia.

UWAGA!

16:00 – 16:30 – krótkie (do 5 minut) prezentacje z sali (uczestnicy muszą zgłosić temat do 10 maja, aby można było zweryfikować tematy. Tematy muszą być związane z programem Konferencji, poruszać tematy inne niż w powyższym programie  i  zawierać propozycje ROZWIĄZAŃ, a nie przedstawianie PROBLEMÓW.

16:30 – 16:45 - pytania i odpowiedzi.

16:45 – 17:00 - podsumowanie konferencji

 

Pod tym linkiem można się dowiedzieć więcej o wykładowcach konferencji: http://bezposrednioodrolnika.pl/.../konferenc.../wykladowcy/

 

Komitet Organizacyjny:

 

 

 

 

 

 

 

 • NAGRANIA Z KONFERENCJI

  NAGRANIA Z KONFERENCJI:

  esanok.pl - całość:  http://esanok.pl/.../transmisja-live-warszawa-konferencja...

   

  Shorty Films Studio, Aleksandra Poczęsna:

  1.   Migawka z konferencji: https://youtu.be/8YqGX_n_kho

   

  porozmawiajmy.tv, Aleksander Berdowicz:

  1.   część 1 - http://porozmawiajmy.tv/konferencja-prawdziwe-rolnictwo.../

   

  niezależnatelewizja.pl, Janusz Zagórski:

  1.   Otwarcie konferencji i powitanie gości -Prezydent RP Andrzej Duda (w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy - dr Barbara Fedyszak-Radziejowska), Edyta Jaroszewska-Nowak, Sir Julian Rose

  oraz Rolnictwo a jakość żywności w Unii Europejskiej. Konieczność radykalnej   zmiany! - Sir Julian Rose –https://www.youtube.com/watch?v=sBEmAS4buio

   

  2.    Skutki likwidacji lokalnych zakładów produkujących żywność i nasiona. Jakie alternatywy? - mgr inż. Anna Bednarek -

   

  3.    Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju.  Jaka przyszłość – wzrost zużycia  sztucznych nawozów i pestycydów w Polsce czy naturalnych i ekologicznych preparatów? -  dr Jacek J. Nowak –

   

  4.    Promocja dobrej żywności jako sposobu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz ekologiczne technologie na polskiej wsi szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych - mgr Jadwiga Łopata -

   

  I BLOK TEMATYCZNY -  TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE  ROLNICTWO ZAMIAST GMO - prowadzi mgr inż. Lena Huppert,  prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

  1.   GMO - niebezpieczny eksperyment dla środowiska i rolnictwa - dr hab. Katarzyna Lisowska –

   

  2.    Czy Polska jest wolna od GMO? - mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO –

   

  3.   Niezgodność prawa o GMO stosowanego przez UE i rząd polski z Konstytucją RP - Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO -  

   

  4.   Polskie rolnictwo a Unia Europejska. 13 lat zniewolenia – dosyć! Jaka alternatywa? - mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak – https://www.youtube.com/watch?v=gD_uo6C5mbQ

   

  5.   Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej - prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska –

   

  6.   Dobre rolnictwo szansą polskiego pszczelarstwa. Rola pszczół, sytuacja obecna; zagrożenia i rozwiązania Elżbieta Kowalczyk –

   

  7.   TTIP, CETA i inne ponadnarodowe umowy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i jakości żywności. ZWIĄZKI ROLNICZE a krajowe Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz'15” - dr Jarosław Sachajko –

   

  8.   Uprawa i zastosowanie konopi włóknistych. Szanse i bariery dla rolników i konsumentów – dr Przemysław Baraniecki –

  II BLOK TEMATYCZNY  - CO TO ZNACZY PRAWDZIWE ROLNICTWO. SAMOWYSTARCZALNE GOSPODARSTWA RODZINNE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – prowadzi mgr Jadwiga Łopata, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla

  1.   Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery - WAGNERÓWKA rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwemwarzyw i owoców – Robert Wagner –

   

  2.   Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery -OHANADAL – rodzinne gospodarstwo zajmujące się wytwarzaniem mleka i serów - Jolanta Dal – https://www.youtube.com/watch?v=6Vxr83ASm40

   

  3.   Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery - ROLAPIS – przedsiębiorstwo i rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą starych odmiany zbóż i domowym wypiekiem chleba - Tadeusz Rolnik – https://www.youtube.com/watch?v=K4gjE-wOygY

   

  4.   Towarowy rolnik niezależny od korporacji? - rodzinne gospodarstwo rolne   Edward Kosmal  -

   

  5.   Negatywne zmiany prawa w rolnictwie ekologicznym – dr hab., emerytowany prof. nadzw. Jerzy  Szymona

   

  6.   Zagrożenia Polskiego rolnictwa oraz analiza opłacalności produkcji w ostatnich latach – Piotr Zalewski (radny z powiatu płockiego, magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zawodowo audytor wewnętrzny oraz rolnik, członek władz krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA – Floryda)

   

  7.   „Przewoźne ubojnie jako alternatywa” –  Kwapniewski Grzegorz, firma Beskidzki Wypas

   

  8.   Polskie rolnictwo – celowana polityka rozjazdu – kierunek – samozagłada. Ja dziękuję, wysiadam – Mikołaj Dal

   

  9.    „Legalne uwalnianie GMO do naturalnego środowiska” – Janusz Zagórski - https://www.youtube.com/watch?v=QhXC2kxOYK8

   

  10.                „Nie dajmy górom umrzeć! Pasterstwo szansą dla gór.” – Józef Michałek, góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

   

   

   

   Kliknij na tytuł lub w link, by przejść do NAGRAŃ Z KONFERENCJI: