Komisja rolnictwa w sejmie w sprawie ustawy o GMO - ostatnie starcie

Archiwum » Komisja rolnictwa w sejmie w sprawie ustawy o GMO - ostatnie starcie

UWAGA, OSTATNIE STARCIE W SPRAWIE GMO, A WIĘC PEŁNA MOBILIZACJA!!!

NIE DAJMY SOBIE TEGO ZROBIĆ!

21 i 22.11 odbędą się w sejmie: podkomisja i komisja rolnictwa w sprawie GMO. Zwłaszcza ten drugi termin jest super ważny, bo na podkomisję i tak dopuszczą tylko nieliczne osoby z zewnątrz i nie udzielą im już raczej głosu, "bo czynnik społeczny wyraził już swoją opinię".

Podkomisja 21 listopada o 17.00
Komisja 22 listopada o 12.00

To BARDZO, BARDZO ważne, abyśmy stawili się licznie 22.11 na komisji, bo to ostatnie starcie. Chcą zaraz potem zrobić pierwsze i drugie czytanie w sejmie i będzie... po wszystkim. Termin oczywiście może ulec zmianie, to stały element gry i sztuczki, by skutecznie pozbyć się natrętnych intruzów.. Proszę Was więc, kto tylko może... Zabierzcie ze sobą wszystkich, którzy wyrażą taką wolę.

Nazwiska osób na listę wejść do sejmu potrzebujemy do 20 listopada. Ślijcie je na adres: <biuro@icppc.pl>

 

AKCJA WYSYŁKOWA

Wyślij od siebie list i przekaż prośbę znajomym o wysłanie podobnego listu. Poniżej podajemy jego przykładową treść, ale najlepiej, abyście sami napisali prosto z serca.

LISTY WYSYŁAMY DO: krrw@sejm.gov.pl; jan.duda@poczta.onet.pl; Jarosław Sachajko <jsachajko@gmail.com>;

PRZYKŁADOWY LIST

Pan Poseł Jan Duda, Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
Pan Poseł Jarosław Sachajko, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Domagam się całkowitego, jednoznacznego, ustawowego zakazu upraw GMO.
Domagam się przyjęcia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę - Kukiz'15, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opinia prawna z Biura Analiz Sejmowych w sprawie poprawek do wyżej wspomnianego projektu ustawy wyraźnie pokazuje, że rządowa ustawa jest zła, zawiera wiele furtek, a nawet wrota, które pozwalają na prowadzenie upraw GMO. Nie można opierać zakazu na domniemaniu, że Minister, Rada Ministrów, Polska MOŻE/MOGŁABY wydać...cytując z wyżej wspomnianej opinii prawnej:
..Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian...
..Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym określonych odmian...
..Polska mogłaby zgłosić w odniesieniu do nich (w sytuacji pojawienia się nowych GMO, które mogłyby być uprawiane) kolejne zastrzeżenie...

Zakaz upraw GMO w Polsce musi być całkowity, jednoznaczny i zawarty w ustawie.
Podkreślam też, że rozporządzenie ministra to akt niskiej wagi, który można zmienić z dnia na dzień.

Z poważaniem, ...imię, nazwisko, adres/organizacja/zawód