Jerzy Jaśkowski

Archiwum » Konferencja „POLSKA – status quo i konieczne zmiany” » Jerzy Jaśkowski

Suwerenność Polski a prawda historyczna

 

Dr Jerzy Jaśowski, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. W czasie studiów pełnił (od 3 roku studiów) funkcję przewodniczącego w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Chirurgii Urazowej w Instytucie Chirurgii oraz w Kole Naukowym w Instytucie Ginekologii i Położnictwa.

Niestrudzony propagator medycyny naturalnej i integracji medycyny akademickiej i naturalnej, autor wielu książek i artykułów oraz ogólnie dostępnych nagrań. Wykładowca wielu konferencji, seminariów i warsztatów. Prawdziwy lekarz, wierny przyrzeczeniu lekarskiemu. Pasjonat historii, badacz prawdziwej historii świata, Europy i Polski.

Był autorem i współautorem kilku prac naukowych publikowanych w materiałach SKN.
W okresie pracy w I Klinice Chirurgii Ogólnej od 1973 roku zdobył I i II stopień specjalizacji z zakresu Chirurgii Ogólnej oraz obronił doktorat eksperymentalny z zakresu gojenia  ran.

W okresie pracy w Katedrze Fizyki i Biofizyki kierował zespołem, który przygotował raport po katastrofie w Czarnobylu wydany 1992 roku przez GTN.

Prowadził także zespół interdyscyplinarny specjalistów z AMG, WOMP i Politechniki Gdańskiej. Zespół ten, jako pierwszy w Polsce opracował Raport o stanie zdrowia dzieci w Aglomeracji Trójmiasta i okolic.

Pełnił funkcję Kierownika Pracowni Ekofizycznej w Katedrze Fizyki i Biofizyki.
Był założycielem i kierownikiem Poradni Medycyny Środowiskowej jedynej w Polsce Północnej.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych oraz ponad 25 książek z zakresu medycyny środowiskowej oraz historii w tym:

- pierwszego w Polsce podręcznika pt.: Zarys Ekotoksykologii, J. Namieśnik, J. Jaśkowski, 1995 r.,

- pierwszej w Polsce publikacji o zamordowaniu polskiej inteligencji poprzez masowe zatapianie łodzi pt.: Zbrodnia na Morzu Białym 1940.

Oprócz pracy zawodowej pełnił wiele innych funkcji m.in. był:

- w okresie studenckim wiceprzewodniczącym SAF, członkiem Rady Osiedla, wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji Rewizyjnej ZSP,

- biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Gdańsku - jedynym na Pomorzu z zakresu wpływu środowisk na organizmy żywe,

- ekspertem strony Solidarnościowej podczas obrad Okrągłego Stołu,

- członkiem Komisji Rządowej d/s skutków katastrofy w Czarnobylu w 1992 roku; po jego votum separatum do wniosków komisji, komisję rozwiązano,

- członkiem Międzynarodowej Komisji ds. Katastrofy w Bhopalu, która przygotowała raport dla Międzynarodowego Trybunału w Hadze,

- kierownikiem Poradni Medycyny Środowiskowej w Gdańsku,

- przewodniczącym Gdańskiego Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej,

- członkiem założycielem i wieloletnim przewodniczącym Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego i Historycznego,

- członkiem założycielem i wieloletnim przewodniczącym Gdańskiego Forum Ekologicznego.