Jarymowicz Mariusz

Konferencja "Świat bez Raka" » Jarymowicz Mariusz

Muzykoterapia Dogłębna Komórkowa 

MDK to metoda opracowana ponad 13 lat temu przez Barbarę Romanowską i zarejestrowana w MEN, jako metoda leczenia dźwiękami kamertonów na takich samych prawach jak klasyczna Muzykoterapia, stosowana z powodzeniem od lat w chorobach o podłożu psychosomatycznym. MDK jest z powodzeniem stosowana jako terapia wspomagająca inne terapie przeciwnowotworowe. Jest bezinwazyjna, bezbolesna, nie wchodzi w interakcje z preparatami farmakologicznymi, radioterapią oraz innymi terapiami polegającymi na fizycznym lub psychicznym oddziaływaniu na organizm chorego. Można ubiegać się o dofinansowanie opłat za kursy MDK z funduszy UE, ale także z funduszy lokalnych i gminnych.