Jamróz Maciej

Konferencja "Świat bez Raka" » Jamróz Maciej

DIETA I NATURALNA SUPLEMENTACJA W PROFILAKTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWOTWORÓW 

Podczas seminarium Prelegent przybliży sposoby i kluczowe czynniki niezbędne do aktywowania naturalnych procesów samoleczenia z wykorzystaniem suplementacji i odpowiedniej diety. Zapozna Uczestników z praktycznym zastosowaniem odkryć medycyny naturalnej w zakresie kontroli nowotworów, wykorzystując w tym celu doświadczenia zebrane podczas kilkuletniej pracy. Omówi poszczególne suplementy, które mają kluczowe znaczenie w profilaktyce i terapii nowotworów, jak witamina C, D3 i wiele innych, oraz poda zasady ich stosowania. Szczegółowo też omówi dietę, która sprzyja zdrowiu i zapobiega zachorowaniom na nowotwory, oraz taką, którą należy stosować podczas procesu dochodzenia do zdrowia. 

Kontakt: tel. 668228581