Jacek Nowak

Archiwum » Konferencja „POLSKA – status quo i konieczne zmiany” » Jacek Nowak

Stan polskiego sektora rolnego. Czy możliwa jest suwerenność żywnościowa Polski?

 

Dr Jacek Nowak,  emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

I. Specjalizuje się w zakresie:
1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.

II. – 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,
– przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,
– obecnie niezależny naukowiec,
– współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO.

III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:
– organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,
– współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),
– członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).

 

W roku 2018 startował w wyborach samorządowych z niezależnej listy Jedność Narodu.