II Zjazd Środowisk Niezależnych - Kraków

Archiwum » II Zjazd Środowisk Niezależnych - Kraków

 PROGRAM: 

6 stycznia 2018

11:00-12:00 Powitanie i wystąpienia wprowadzające grupy koordynującej/inicjatorów

12:00-14:30 Omawiamy portal internetowy http://www.wolniludzie.org – prowadzi Janusz Zagórski i Paweł Ruszczyński

14:30-15:30 przerwa na obiad

15:30-16:30 Ostatnie szlify portalu

16:30-20:00 Kim jesteśmy? – osoby prowadzące: Jadwiga Łopata i Julian Rose. Odpowiadamy na poniższe pytania:

1. co dla mnie znaczy WOLNOŚĆ i co robię aby być wolnym?

2. co to znaczy być człowiekiem i jak rozwijam/wykorzystuję swój potencjał?

KRÓTKIE (3 minutowe) wypowiedzi uczestników zakończone podsumowaniem.

7 stycznia 2018 – 3 bloki tematyczne, prezentacje wprowadzające i dyskusje

9:00-10:30 Banki i pieniądze – osoby prowadzące do ustalenia

10:30-12:30 Zdrowie i żywność – osoby prowadzące: Jolanta Dal i Robert Wagner

12:30-13:30 przerwa na obiad

13:30-15:30 wybory samorządowe – osoby prowadzące: Edyta Jaroszewska-Nowak i Janusz Zagórski

15:30-16:00 podsumowanie

 

Komitet Organizacyjny:

Janusz Zagórski, Niezależna telewizja NTV, polski dziennikarz, badacz zjawisk niewyjaśnionych, założyciel, oraz prezenter telewizji internetowej TVN

Jadwiga Łopata, laureatka Ekologicznego Nobla, wiceprezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC

Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

Edyta Jaroszewska-Nowak, prezes stowarzyszenia Ekoland o/Zachodniopomorski, gospodarstwo ekologiczne BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI O/Zachodniopomorski

Jolanta Dal, radna, ekologiczne, ekoturystyczne gospodarstwo rolne OHANADAL, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Robert Wagner, współwłaściciel gospodarstwa ekologicznego na Dolnym Śląsku WAGNERÓWKA, w którym organizuje się działania informacyjno-edukacyjne

Jan Taratajcio - Łańcuch Życia - Ruch WON

 

Prezentacja przedstawiona podczas zjazdu pt. KIM JEST CZŁOWIEK? :