I Zjazd środowisk niezależnych - Wrocław

Archiwum » I Zjazd środowisk niezależnych - Wrocław

 

NAGRANIA

Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  wypowiedziami  z  Narady Środowisk
Niezależnych  -  Wrocław  2017.  Zapraszamy  do  współpracy  w  ramach
powstałego porozumienia Wolnych Ludzi.

Otwarcie Narady Środowisk Niezależnych i Alternatywnych - 28.X.2017 Wrocław
https://www.youtube.com/watch?v=H6LGG3X7QDk

Julian Rose - wystąpienie na Naradzie Środowisk Niezależnych - 28.X.2017 Wrocław
https://www.youtube.com/watch?v=XvFX3B8Lw8U

Jolanta Dal - wypowiedź na Naradzie Środowisk Niezależnych - Wrocław 2017
https://www.youtube.com/watch?v=QPJy2n9i94w

Edyta Jaroszewska-Nowak - wypowiedź na Naradzie Środowisk Niezależnych - Wrocław - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=j3aK-0Ug2X4

Jadwiga Łopata - wypowiedź na Naradzie Środowisk Niezależnych - Wrocław 2017
https://www.youtube.com/watch?v=694nceoWpwA

Robert Wagner - wypowiedź na Naradzie Środowisk Niezależnych Wrocław 2017
https://www.youtube.com/watch?v=LkqjWNM6CsM

Janusz Zagórski - wypowiedź po Naradzie Środowisk Niezależnych Wrocław 2017

 https://www.youtube.com/watch?v=wRalnHtEwpU&t=14s