Graczyk Alfreda

Konferencja "Świat bez Raka" » Graczyk Alfreda

 Dr hab. Alfreda Graczyk, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom w Katedrze Chemii Fizycznej u Profesora Wojciecha Świętosławskiego. Od 1959 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chemii WAT, a od 1981 r. w Instytucie Optoelektroniki WAT.

Doktorat w 1967, w Instytucie Fizyki PAN, promotor prof. dr hab. Karolina Leibler, nt. Badanie własności dielektrycznych kompleksów organicznych o charakterze charge-transfer. Kolokwium habilitacyjne w 1979 r., Kompleksy Ftalocyjanin z Nieorganicznymi Kwasami Lewisa i Produkty ich Utlenienia, wyd. w 1978 jako dodatek do biuletynu WAT. Od 1983 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Optoelektroniki WAT, kierownik Pracowni Biochemii.

Otrzymała 7 Nagród Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce – AIP, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa chemicznego. Autor i współautor ponad 120 publikacji, większość w języku angielskim. Autor i współautor 5 patentów w tym jeden opatentowany w 25 krajach.

 

Metoda fotodynamiczna diagnostyki i leczenia nowotworów

Od ponad 25 lat Zespół pracuje nad fotouczulaczami dla fotodynamicznej metody rozpoznawania i niszczenia przede wszystkim różnych chorób nowotworowych, ale również innych schorzeń, przede wszystkim skórnych. W ciągu pracy nad rozwojem metody fotodynamicznej rozpoznawania i leczenia nowotworów i innych zmian skórnych opracowano łącznie 25 różnych związków, które były testowane w różnych klinikach prowadzących badania  i leczenie różnego typu nowotworów.

Badania wstępne wykazały skuteczność badanych preparatów przede wszystkim do wykrywania i leczenia nowotworów oraz innych zmian skórnych.