Białek Ewa

Konferencja "Świat bez Raka" » Białek Ewa

FIZYKA KWANTOWA W SŁUŻBIE MEDYCYNY JUTRA

       Większość społeczeństwa nie jest świadoma postępów współczesnej fizyki, która wniknęła w przestrzenie pozamaterialne - w sferę energii i informacji. Ta przestrzeń była też artykułowana przez chociażby włoskiego psychiatrę i pioniera humanistycznej i transpersonalnej psychologii, (obok A. Maslowa), twórcę psychosyntezy (psychologii z duszą) – dr Roberto Assagiolego (1888-1974). Assagioli już pod koniec lat 60-tych XX w. wyartykułował psychoenergetykę, jako tzw. piątą siłę w psychologii (za fizyką kwantową).

Te pozamaterialne przestrzenie są niezbędne do zrozumienia funkcjonowania nie tylko świata, ale i człowieka i jego z nim powiązań na subtelnych poziomach. Dotychczas nie były one włączone w akademicko nauczaną medycynę. Obejmują one takie sfery jak psychiczna i duchowa. Mogą więc pomóc w dochodzeniu do przyczyn chorób, do wadliwej informacji w ciele i kryjącej się pod nią energii i uwolnienia tego negatywnego komunikatu, jednocześnie uzdrawiając ciało.

Ta nowoczesna fizyka, bazując na kwantowym zrozumieniu świata i człowieka, stworzyła narzędzia diagnozy i terapii (Time Waver czy Quantec itp.), mogące dokonać prawdziwej rewolucji w podejściu obecnej medycyny do zagadnień zdrowia/choroby i dopomóc w powrocie do homeostazy na wielu poziomach, a w istocie do sedna zdrowia.

Tego rodzaju wiedza otwiera też przestrzeń świadomego wpływania indywidualnej osoby na swoje przekonania, nawyki, sposób myślenia i emocjonalnego reagowania, podobnie jak znajdowania sensu choroby w swoim życiu. Tego rodzaju zmiana może doprowadzić do odkrycia swojej misji, jak i zrealizowania siebie w życiu, stawania się liderem nowych osiągnięć w tych dziedzinach, bazując na własnym doświadczeniu.