Akcja wysyłkowa w sprawie wprowadzania sieci 5G

Archiwum » Akcja wysyłkowa w sprawie wprowadzania sieci 5G

W związku z tym, że Ministerstwo Cyfryzacji oddało do konsultacji społecznych projekt zmian legislacyjnych, które mają umożliwić wdrożenie technologii 5G, do 30 grudnia br. wysyłamy listy oprotestuwujące ten pomysł.

Poniżej załączam list, który można i należy przesyłać (po zmianach lub bez - pamiętamy o zmianie daty, miasta i formie żeńskiej lub męskiej) na następujące adresy:

mc@mc.gov.pl
malgorzata.wojcik@mc.gov.pl
barbara.gubernat@mc.gov.pl

 

Przykładowa treść  listu

 

Marek Zagórski                                                                       Warszawa, 29.12.2018

Minister Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

z ogromnym zaniepokojeniem przyjęłam fakt, że Ministerstwo Cyfryzacji oddało do konsultacji społecznych projekt zmian  legislacyjnych, które mają umożliwić wdrożenie technologii 5G. Najważniejsze z proponowanych zmian to:

- podniesienie norm dopuszczalnego promieniowania z zakresu radiofalowego do poziomu zalecanego w unijnej Rekomendacji 1999/519/CE, czyli do poziomu ICNIRP (100-krotnie wyższego od obecnej polskiej normy);

- umożliwienie operatorom stawiania anten bez pozwolenia o budowę;

- zmiana uniemożliwiająca właścicielom nieruchomości przeciwstawienie się budowie stacji bazowej w najbliższym otoczeniu nieruchomości (skutkująca, de facto, ograniczeniem konstytucyjnego prawa własności nieruchomości);

- umożliwienie stawiania anten telefonii komórkowej na terenach chronionych (parków narodowych, rezerwatów przyrody, uzdrowisk).

To bardzo drastyczne zmiany, które mogą wywołać ekologiczną katastrofę!

Dlatego niniejszym wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej zgodnie z  ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:


kopie dokumentów (badań, testów analiz, ekspertyz posiadanych przez Ministerstwo Cyfryzacji), które potwierdzają, że technologia 5G nie ma niekorzystnego wpływu na zdrowie populacji, która poddawana jest przez wiele lat promieniowaniu z nadajników działających w tej technologii.
 
 
Z poważaniem,

..............................

 

(Sformułowane na podstawie opracowań i tekstów ogólnie dostępnych)