Wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi wydarzeniami

 • Krowy.jpg

  Wniosek do Ministerstwa Rolnictwa o ułaskwienie zbiegłego stada krów

  Szanowni Państwo,

  Drodzy Przyjaciele,

  napisałam wniosek do Ministerstwa Rolnictwa itd "o zamianę kary śmierci dla zbiegłego stada na karę dożywotniego więzienia z wybiegiem" i bardzo Was proszę o wsparcie tego wniosku.
  Jarek Sachajko obiecał pomóc w tej sprawie, za co Ci Jarku bardzo dziękuję, ale zawsze lepiej, gdy pod takim pismem jest więcej podpisów. To tylko pozornie błaha sprawa...

  Ta bezsensowna kara śmierci to symbol rozprzestrzeniającej się jak zaraza ideologii śmierci, którą my - Słowianie i Chrześcijanie musimy za wszelką cenę starać się powstrzymać!

  Proszę Was o poparcie tego symbolicznego wniosku... tj. wysyłanie do Ministra Ardanowskiego tego lub innego listu/prośby o ułaskawienie: ardanowski@wp.pl, jkardanowski@wp.pl, kancelaria@minrol.gov.pl

   

  Aby pobrać treść wniosku klknij na tytuł lub zdjęcie

   

 • Ashkar.png

  SPOTAKNIE Z dr GEORGEM ASHKAREM ORAZ SEMINARIUM I KURS CERTYFIKACYJNY METODY NIA dr GEORGE'A ASHKARA

   

  Zapraszam na spotkanie z dr Georgem Ashkarem, autorem metody Neutralnej Absorpcji Infekcji  (NIA), oraz Seminarium i Kurs Certyfikacyjny metody NIA.

   

  UWAGA: TO JUŻ OSTATNI PRZYJAZD DR GEORGA ASHKARA DO POLSKI!

   

  UWAGA: ZMIANA TERMINU I MIEJSCA SEMINARIUM !!!

  GDZIE:  Warszawa - ul. Krucza 46/98

  KIEDY:  25-26 maja 2019 

  25.05 -  sobota: 10:00 - 19:00 - z przerwą na obiad

  26.05 - niedziela: 10:00 - 15:00

   

  Koszt uczestnictwa bez certyfikatu: 200 zł 

  Koszt uczestnictwa z certyfikatem: 300 zł 

   

  Prowadzący: Georg Ashkar i Alex Polanski (język polski / tłumaczenie)

   

  ZGŁOSZENIA NA ADRES: fundacja.qlt@wp.pl

   

   

  Jednostką certyfikującą jest Life Improvement Institute w USA, a certyfikat  wydawany jest w języku angielskim i sygnowany podpisem autora metody.

  Można nagrywać audio i video, tyle że nie wolno tego wykorzystywać w mediach publicznych.

  Metoda  Neutralnej Absorpcji Infekcji (NIA) - dwudniowe seminarium i kurs certyfikacyjny dla naturoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego otwartego na niekonwencjonalne metody radzenia sobie z chorobami cywilizacyjnymi, lecz także dla osób prywatnych chcących stosować tę metodę na własny użytek. 

  Praktyczno-edukacyjne warsztaty połączone z uzyskaniem certyfikatu Autoryzowanego Specjalisty Inicjacji metody NIA prowadzone przez twórcę metody dr Georga Ashkara z USA i Alexa Polanskiego.

  Uczestnicy mają okazję osobistej aplikacji metody na sobie (warunek uzyskania certyfikatu) oraz zdobycia wiedzy pozwalającej aktywować uzdrawiające funkcje organizmu ludzkiego w przypadkach chorób cywilizacyjnych z rakiem włącznie. 

   

  Metoda NIA z uwagi na swą prostotę i niski koszt zastosowania (ok. 20 - 50 groszy dziennie) oraz udokumentowane, pozytywne efekty w wielu przypadkach chorobowych, jest bardzo popularna i chętnie stosowana zwłaszcza w przypadku chorób nowotworowych. Dla wielu jest ostatnia deską ratunku po niepowodzeniach terapii konwencjonalnych. Warto ją poznać, by móc pomóc sobie i innym.

   

   

  Kliknij na tytuł, by dowiedzieć się więcej

   

   

 • PILNE!!! AKCJA WYSYŁKOWA: LIST INTENCYJNY - ŻĄDANIE SUWERENA W SPRAWIE ZATRZYMANIA W POLSCE HANDLU DZIEĆMI

  Szanowni Państwo,

  poniżej udostępniam Państwu LIST INTENCYJNY - ŻĄDANIE SUWERENA W SPRAWIE ZATRZYMANIA W POLSCE HANDLU DZIEĆMI. To WSPÓLNA AKCJA WYSYŁKOWA ŚRODOWISK NIEZALEŻNYCH zaistniała dzięki Pawłowi Bednarzowi i jego Fundacji im. Dobrego Pasterza, który od lat walczy o ratowanie dzieci. ZMUŚMY NASZYCH PRZEDSTAWICIELI DO DZIAŁANIA 🕯️🕯️🕯️
  LAJKUJCIE!!! UDOSTĘPNIAJCIE!!! POKAŻCIE, ŻE TO DLA WAS WAŻNE!!! Apeluję do wszystkich organizacji, ruchów, niezależnych mediów i ludzi dobrej woli o jego podpisanie i wysłanie do Prezydenta RP, przedstawicieli rządu, posłów i senatorów na adresy mailowe lub pocztowe, aby zrozumieli, że zajęcie się tym tematem przed wyborami jest absolutnie konieczne - to ich być albo nie być.
   
  ABY POBRAĆ TREŚĆ LISTU ORAZ ADRESY DO WYSYŁKI KLIKNIJ NA TYTUŁ, A NASTĘPNIE ZJEDŹ NA SAM DÓŁ STRONY!
   

  Proszę o rozsyłanie tej wiadomości do swoich kontaktów.

   

   

  Treść listu

   

  LIST INTENCYJNY - ŻĄDANIE SUWERENA W SPRAWIE ZATRZYMANIA W POLSCE "HANDLU DZIEĆMI" skierowany do

  Prezydenta RP

  Przedstawicieli Rządu i Instytucji Państwowych

  Posłów i Senatorów

   

  My, niżej podpisani w imieniu Narodu Polskiego, idąc w ślad za akademickim środowiskiem pedagogów, żądamy od  Prezydenta RP, lecz także od powołanych do tego Instytucji Państwowych oraz Posłów i Senatorów, podjęcia natychmiastowej międzynarodowej akcji dyplomatycznej i wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu powrót do Polski dzieci  przejętych przez obce urzędy w krajach Europy zachodniej i północnej. Najczęstsze przypadki tego haniebnego procederu mają miejsce w Niemczech, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Przypominamy, że dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą, tj. nie posiadających obcego obywatelstwa, pozostają nadal polskimi obywatelami i powinny podlegać pod polską jurysdykcję.   Żądamy, aby na podstawie Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka polskie dzieci odbierane poza granicami kraju polskim rodzicom odsyłane były do Polski i aby w Polsce toczyło się dalej postępowanie wobec dotkniętej tym nieszczęściem rodziny. Międzynarodowa Konwencja Praw Człowieka Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego mówi jasno, że „dzieci mają prawo do wzrastania w swojej rodzinie, którą darzą zaufaniem. Żadne dziecko nie może być bezprawnie odebrane swojej rodzinie. Prawo do wychowywania dziecka przysługuje rodzinie do drugiego pokolenia, przy czym dobro dziecka stoi na pierwszym planie”

  oraz, że „kto odbiera dziecko jednej grupy narodowościowej, kulturowej, językowej i powierza pieczy innej obcej grupy, dokonuje tym samym ZBRODNI LUDOBÓJSTWA!

  Jesteśmy przekonani, że Państwo Polskie – świadczące szeroką pomoc materialną  dla obywateli obcych krajów – nie tylko jest w stanie, ale ma  obowiązek przyjąć pod opiekę wszystkie polskie dzieci.

   

  Druga część naszego listu - żądania odnosi się do procederu odbierania dzieci polskim rodzinom w Polsce, niestety nader często z powodu biedy, i przekazywania do rodzinnych lub państwowych domów dziecka, lub, co gorsze, do adopcji zagranicznej. 

  Niedopuszczalną jest sytuacja, w której dzieci zabierane są rodzicom ze względu na ich złą sytuację materialną. Nie tylko koszty społeczne takiego postępowania, lecz także te realne, są bardzo wysokie. Tymczasem często nieporównanie niższa pomoc finansowa  Państwa przyniosłaby pożądane skutki, tj. znaczącą poprawę warunków życiowych dzieci w ich zaufanym środowisku. Dla każdego myślącego Człowieka jest oczywiste, że dziecko powinno dorastać w rodzinie, tj. z biologicznymi rodzicami i rodzeństwem, lub też, gdy to z jakichś względów nie jest możliwe, z najbliższą rodziną, i że należy podjąć wszelkie działania, które mogą mu to zapewnić. To najistotniejszy element mający wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, jego zdrowie psychiczne i fizyczne.

  Dodatkowo wiele dowodów wskazuje na to, iż każde dziecko skutecznie przekazane do adopcji zagranicznej przysparza Państwu Polskiemu horrendalnych korzyści materialnych. Decydenci w Polsce powinni natychmiast zająć się wyjaśnieniem i zatrzymaniem tego procederu, bo to hańba dla naszego kraju i dla ludzkości! Zamieszane mają być w ten proceder nie tylko Instytucje Państwowe powołane do ochrony dziecka i rodziny, lecz także Sądy.

   

  Dlatego jako Suweren kierujemy do umocowanych przez Suwerena przedstawicieli, tj. Prezydenta RP, Rządu oraz Posłów i Senatorów żądanie

  - wprowadzenia natychmiastowego zakazu adopcji zagranicznych,

  - sprowadzania dzieci odebranych rodzicom poza Polską do kraju 

  - i zweryfikowania procedur rządzących odbieraniem dzieci rodzicom w kraju.

   

  Sygnatariusze

  Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

  Paweł Bednarz, Fundacja im. Dobrego Pasterza

  Barbara Domnicz, pedagog

  Monika Tkaczyk, Fundacja Prawa Dziecka

  Maria Dorota Czajkowska-Majewska, profesor dr. hab.

  Jerzy Zięba, autor, youtuber, ukryteterapie.pl

  Gabriel Janowski, dr, były Minister, Poseł, PQF

  Jerzy Jaśkowski, znany lekarz, pasjonat historii, autor, bloger, youtuber

  Romuald Starosielec, Polityk Polska - redaktor naczelny, Jedność Narodu 

  Jadwiga Łopata, Ekocentrum, dyrektor, laureatka ekologicznego Nobla

  Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC, prezes

  Edyta  Jaroszewska-Nowak, EKOLAND, rolnik ekologiczny

  Józef Nowak, rolnik ekologiczny

  Anna Bednarek, Best Pro Eko, rolnik ekologiczny  

  Anna Szmelcer, mikrobiolog, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

  Adam Domaradzki, Jedność Narodu

  Krzysztof Tytko, ekspert górnictwa 

  Janusz Zagórski, Niezależna Telewizja, dziennikarz

  Jan Pokrywka, dr n. med., naturoterapeuta

  Artur Włodarczyk, 1Polska

  Konrad Daniel, podziemna TV, 1Polska

  Jacek Nowak, dr, niezależny naukowiec, em. prof. SW  

  Hubert Czerniak, lek. med., naturoterapeuta 

  Romuald Bartkowicz, aktywista, dziennikarz

  Jan Białek, Prison Planet, dziennikarz

  Roman Nacht, bloger, youtuber, autor 

  Andrzej Stępkowski, niewolnicybankow.pl

  Wojciech Dobrzyński, politolog, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

  Janusz Kołodziejczyk, naturoterapeuta 

  Janusz Nawolski, naturoterapeuta    

  Jacek Porosa, Niezależne Media Podlasia, dziennikarz

  Miłosz Sobolewski, dziennikarz

  Joanna Gwizdała, blogerka 

  Teresa Garland, aktywistka 

  Teresa Jakubowska, Stowarzyszenie Racjonalna Polska 

  Teresa Pokorska, dietetyk 

  Marek Rymuszko, Nieznany Świat, redaktor naczelny

  Bożena Suwińska-Daniluk, Welski Health & Happiness

  Andrzej Daniluk, przedsiębiorca, Aloha

  Maciej Daniluk, SOWAN

  Michał Daniluk, SOWAN

  Roch Pogorzelski, SOWAN

  Elżbieta Płuciś, SOWAN

  Mateusz Kawecki, przedsiębiorca, DATA-NET

  Czesława Nosowicz, Fundacja Instytut Chorób Przewlekłych

  Nina Różycka, Fundacja Instytut Chorób Przewlekłych

  Waldemar Pawłowski, lek.med., BIONET

  Maciej Jamróz, farmaceuta, naturoterapeuta

  Anna Mikołajczyk, terapeutka

  Elżbieta Kowalewska, anglistka, trener tai chi i chi gong

  Irena Chołuj, położna

  Sebastian Kostkowski, aktywista, mywolniludzie.pl 

  Mira Chlebowska, coach  

  Alex Polanski, Life Improvement Institute (www.remedium.us)

  Aleksander Berdowicz, Porozmawiajmy TV, dziennikarz

  Dorota Sienkiewicz, dr n. med.

  Janusz Sienkiewicz, dr n. med. inż

  Katarzyna Bross Walderdoff, lek. med. 

  Aleksandra Poczęsna, dziennikarka

  Ewa Białek, dr, Instytut Psychosynteza 

  Ewa Nitecka, Stowarzyszenie na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia, prezes  

  Ewa Gryt, przedsiębiorca

  Ewa Paś, naturoterapeuta

  Jolanta Nalewaj-Nowak, Zwrotnik Raka 

  Dorota Staszewska, lek. med.

  Beata Boczkowska, aktywistka 

  Zofia Miśkiewicz, aktywistka 

  Dorota Stokwisz, Gaja TV, dziennikarka

  Barbara Wojtkowska, architekt, ekocentrycy.pl

  Karol Bajas, rolnik, włókniści.pl

  Justyna Socha, STOP-NOP, prezes

  Arkadiusz Telela, mecenas

  Arkadiusz Derkacz, nauczyciel akademicki 

  Piotr Bein, bloger

  Przemysław Cusce, aktywista

  Urszula Tomicka, aktywistka, psycholog

  Stanisław Więckowski, profesor dr hab. 

  Ludwik Tomiałojć, profesor dr hab.

  Przemysław Sanecki, profesor dr hab. 

  Leszek Woźniak, profesor dr hab.

  Adam Kołaczek, dziennikarz, naturoterapeuta

  Marta Skolmowska, naturoterapeuta

  Jan Skibicki, sadownik, przedsiębiorca

  Edyta Szczuka, dr, terapeutka

  Monika Popowicz, psychoonkolog

  Katarzyna Barszczewska, dula

  Krzysztof Krupka, dr n. med.

  Bożena Schleicher, naturoterapeuta 

  Jolanta Zajdel, Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy, prezes

  Marek Woźniak, Instytut Irydologii, dyrektor

  Jolanta Dal, rolnik ekologiczny

  Jarosław Kusyk, rolnik ekologiczny

  Paweł Orliński, farmaceuta, coach  

  Regina Sidorkiewicz, malarka, terapeutka

  Przemysław Ilukowicz, wydawca

  Piotr Socha, ojciec

  Teresa Milik, matka

  Barbara Rutkowska, matka

  Anetta Małek, mgr inż.

  Marek Małek, ceramik

  Weronika Milena Hansen, pofejs.pl

  Kamil Nizioł, wolontariusz Szlachetnej Paczki

  Teresa Łabaziewicz, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

  Małgorzata Dźwikowska, Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan

   

   

   

 • ARTYKUŁY NA PORTALU: ekologia.pl