Wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi wydarzeniami

 • OBRADY KOMISJI ROLNICTWA W SEJMIE RP

  ALARM! CAŁKOWITA ZMIANA FRONTU PiS w sprawie GMO!!! Zmiana uystawy przewiduje wyprowadzenie GMO na nasze pola poprzez wprowadzenie stref uprawy GMO do Polski z pasem ochronnym zaledwie 3 km - dla wiatru i pszczół to zerowa zapora i pyłek przedostanie się na uprawy konwencjonalne! Trzeba działać natychmiast, bo ustawa jest forsowana na cito! Już jest po pierwszym czytaniu, a 21.04 o 10 ma być drugie czytanie i pójdzie pod głosowanie do sejmu. Musimy tam być wszyscy, którym zależy na kraju i narodzie. Za pesudo-sojusz sprzedają Polskę do końca. To wbrew konstytucji, prawom człowieka i prawu naturalnemu!

  Kto przyjdzie? Przesyłajcie zgłoszenia na adres: fundacja.qlt@wp.pl . Potrzebne są Wasze nazwiska na listę wejść dla biura przepustek, inaczej Was nie wpuszczą do sejmu. W biurze przepustek w sejmie trzeba być ok godz. 9. TRZEBA MIEĆ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT!

  21 kwietnia godz.10 - CAŁA POLSKA DO SEJMU NA OBRADY KOMISJI - JESTEŚCIE NIEZBĘDNI, ŻEBY ZATRZYMAĆ UPRAWY GMO W KRAJU!!! Przesyłajcie tę info dalej.

   

  Solidarnie w obronie Polski wolnej od GMO

  Rolnicy, naukowcy, lekarze, artyści, przedstawiciele organizacji społecznych tłumnie przyjadą do Sejmu aby bronić Polski Wolnej od GMO. Wezmą oni udział posiedzeniu sejmowych komisji (Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa), które odbędzie się 21 kwietnia 2017 (piątek), godz. 10:00 bowiem procedowana będzie ustawa, która otwiera Polskę na uprawy GMO.

  ..To będzie już drugie czytanie propozycji ustawy  o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw  więc trzeba dużo głosów w obronie Polski Wolnej od GMO. Dlatego jedziemy do Warszawy z całej Polski aby przypomnieć politykom, że ZDECYDOWANIE NIE CHCEMY GMO...- mówi Jolanta Dal, rolniczka i radna z podkarpackiego.

  Przypominamy politykom PiS ich przyrzeczenia dane przed wyborami, jak np. to: "...W słowach polityków koalicji (chodzi o PO i PSL) słyszę nierzadko, że są przeciw GMO, niestety w czynach niebezpiecznie otwierają Polskę na to zagrożenie. Jest to postawa pełna politycznej hipokryzji, wskazująca, że obecna koalicja i rząd bardziej dbają o interesy wielkich koncernów, niż o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. () Jednocześnie składam publiczne przyrzeczenie i zobowiązanie: jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory i stworzy większość parlamentarną, całkowity zakaz upraw roślin GMO w Polsce wprowadzimy niezwłocznie! Wprowadzimy taki zakaz, bo bezpieczeństwo Polski i Polaków, bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, jest dla nas najważniejsze..." - obiecywał poseł Jarosław Kaczyński
  http://jaroslawkaczynski.salon24.pl/334256,domagam-sie-zawetowania-ustawy-o-gmo

  ..Reprezentujemy co najmniej 70% Polaków, którzy od dawna mówią NIE DLA GMO. Proponowanie w ustawie zapisów o tworzeniu stref do upraw roślin GMO to hipokryzja i zaprzeczenie dla naukowego konsensusu, który mówi o braku możliwości koegzystencji upraw GMO i tradycyjnych- podkreśla Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka i aktywistka z Zachodniopomorskiego.

  W 2010 podczas podobnego posiedzenia   komisji Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  obecny Minister Środowiska, poseł Jan Szyszko mówił:

  Szanowni państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski widzi ogromną szansę w polskim rolnictwie, w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy poprzez całkowity zakaz uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej. To jest wielka szansa dla polskiego rolnictwa, dla polskiej wsi i dla rozwoju terenów niezurbanizowanych. Jesteśmy za powrotem do tego, aby całkowicie zabronić używania genetycznie modyfikowanych organizmów do czasu, aż nauka w 100% potwierdzi nam, że tego rodzaju działalność jest bezpieczna i dla człowieka, i dla środowiska.

  ..Co jest powodem diametralnej zmiany w stanowisku posła Jana Szyszki, który w przeszłości (w czasie gdy PiS był w opozycji) był pierwszym obrońcą Polski przed inwazją GMO, a obecnie proponuje projekt umożliwiający prowadzenie w Polsce upraw GMO? Komu zależy na uzależnieniu Polski od korporacji?...- pytania w imieniu członków Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO zadaje Anna Szmelcer, przewodnicząca.

  ..Propozycje powyżej omawianej ustawy są BARDZO kontrowersyjnym zwrotem PiSu od jego dotychczasowego stanowiska. Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW. Proponowane nowe  przepisy o uprawach GMO nie są w stanie uchronić Polaków przed zagrożeniami ze strony GMO...- dodaje Jadwiga Łopata, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla.

  GMO nie są nam do niczego potrzebne...są niezwykle niebezpieczne bo ...utrudniają rozmnażanie a konkretnie ruch plemników...Każdy kandydat na posła powinien reprezentować polskie interesy a nie interesy koncernów przemysłowych.. - podkreśla Prof Stanisław Wiąckowski, autor dziesiątków publikacji i artykułów nt. GMO
  (całe nagranie z prof. Wiąckowskim
  https://www.dropbox.com/s/5691e05589evp3w/prof%20Wiackowski%20o%20GMO.mp3?dl=0  )

  Przypominamy, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw są m. in. zapisy:

  Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
  2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"...
  Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który - w osobie Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - Ministerstwo Środowiska) - niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.
  Oficjalna informacja na stronie sejmowej o tym posiedzeniu
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&komisja=RRW
  Link do wyżej wspomnianej propozycji ustawy:
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424


  Z poważaniem,
  Edyta Jaroszewska-Nowak (Ekoland i Solidarność RI o/ Zachodniopomorski), Anna Szmelcer (Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO), Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose i prof. Jacek Nowak (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC), Dorota Staszewska (Koalicja Polska Wolna od GMO), Anna Bednarek (BestProeko), Lena Huppert (Fundacja  QLT)

  UWAGA KONTAKT:
  Edyta Jaroszewska-Nowak: edytaj66@tlen.pl, tel.: 609645386

  INFORMACJE DODATKOWE:

  PRZYPOMINAMY FAKTY:
  A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!
  B. W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO!
  C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST MOŻLIWA koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.
  D. Propozycja "Ustawy o zmianie ustawy  o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 " zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.
  Np.:
  1. "utworzenie strefy wskazanej do upraw GMO wymaga zgody Ministrów Rolnictwa i Środowiska po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady gminy" - to będzie tak samo łatwe do "załatwienia", jak było/jest np. w przypadku sprzedaży ziemi.
  2. "pisemne oświadczenie  posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, gdzie ma być prowadzona uprawa, że nie sprzeciwiają się temu" - to można załatwić za drobną korzyść lub szantaż . W DODATKU DUŻE GOSPODARSTWA W WIELU PRZYPADKACH NIE BĘDĄ POTRZEBOWAŁY ZGODY SĄSIADÓW, BO UPRAWY BĘDĄ WEWNĄTRZ ICH AREAŁU.

  7 grudnia 2012 w liście do premiera Donalda Tuska prof. Jan Szyszko pisał: "Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód, jakie na polskiej wsi spowoduje wprowadzenie GMO."
  Projekt powyższej ustawy jest  niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Narusza Konstytucję RP, ponieważ zezwala na niszczenie środowiska, na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP oraz narusza zasadę własności rolnej.
  W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska zezwala krajom na wprowadzanie zakazów upraw GMO!
  W 2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa dotyczącego inżynierii genetycznej, zmieniającą dyrektywę 2001/18/WE. Na mocy tej nowej dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego (!!!) zakazu upraw GMO na swoim terytorium.

  Z uwagi na mocne stanowisko  PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.
  Przypisy
  wpolityce.pl/polityka/146118-jan-szyszko-do-premiera-zadne-pieniadze-nie-sa-w-stanie-naprawic-szkod-jakie-na-polskiej-wsi-spowoduje-wprowadzenie-gmo

   

  Wyjaśnienie:

  20.I.2011r Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 2547), po trzynastu posiedzeniach wypracowała projekt ustawy, który dokonał transpozycji Dyrektywy 2001/18 i 2009/41.
  W projekcie zawarto ZAKAZ UPRAW roślin modyfikowanych genetycznie oraz zasady i warunki zamierzonego uwolnienia genetycznie zmodyfikowanych organizmów W CELACH DOŚWIADCZALNYCH. Według projektu CAŁA POLSKA STAŁABY SIĘ STREFĄ WOLNĄ od upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Podkomisją kierował Jan Szyszko.
  http://orka.sejm.gov.pl/…/n…/spr_2547_1/$file/spr_2547_1.pdf
  W 2012 Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie powyższy projekt ustawy o GMO, niestety został on odłożony do sejmowej zamrażalki.

  02.IV.2017r prof. Jan Szyszko, obecnie Minister Środowiska, prezentuje projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424), w którym już NIE MA ZAKAZU UPRAW roślin GMO.
  UWAGA! Są natomiast zapisy określające sposób tworzenia STREF DO UPRAW(!) ROŚLIN ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE w każdej gminie.
  http://orka.sejm.gov.pl/…/69E80A08C65303A4C1…/$File/1424.pdf
  Dlaczego Prof. Szyszko, będąc teraz Ministrem Środowiska, nie skorzystał z gotowego, dobrego projektu, wypracowanego podczas 13 posiedzeń podkomisji, której przewodniczył?
  Co jest powodem diametralnej zmiany w stanowisku Jana Szyszki, który w przeszłości (w czasie gdy PiS był w opozycji) był pierwszym obrońcą Polski przed inwazją GMO, a obecnie proponuje projekt umożliwiający prowadzenie w Polsce upraw GMO?
  Komu zależy na uwolnieniu GMO do polskiego rolnictwa? Komu zależy na uzależnieniu Polski od korporacji? Dlaczego taka zmiana polityki PiS?

   

   

 • Konferencja „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”

  Zdrowa żywność od polskich rolników na wyciągnięcie ręki, suwerenność żywnościowa, samowystarczalność i poszanowanie zasobów naturalnych to słowa klucze dla przyszłości naszego kraju. Tymczasem wciąż tak trudno już z kolejnym rządem wynegocjować dla Polek i Polaków podstawowe regulacje prawne dotyczące GMO, sprzedaży bezpośredniej czy uprawy konopi przemysłowych.

  Dlatego serdecznie zapraszam, jako współorganizator wydarzenia, na konferencję pt. „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”, którą objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda a która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 w warszawskim Belwederze.

  Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia na adres: fundacja.qlt@wp.pl

   

  Program konferencji „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW

  9:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości -

  Prezydent RP Andrzej Duda (do potwierdzenia), Edyta Jaroszewska-Nowak, Sir Julian Rose

  10:00 – 10:30 Rolnictwo a jakość żywności w Unii Europejskiej. Konieczność radykalnej zmiany! - Sir Julian Rose, rolnik, autor i aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

  10:30 – 10:45 Skutki likwidacji lokalnych zakładów produkujących żywność i nasiona. Jakie alternatywy? - mgr inż. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia BEST PROEKO.

  10:45 – 11:00 Gleba i rodzinne gospodarstwa rolne – podstawa bezpieczeństwa żywnościowego kraju.  Jaka przyszłość – wzrost zużycia  sztucznych nawozów i pestycydów w Polsce czy naturalnych i ekologicznych preparatów? -  dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny specjalista Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.

  11:00 – 11:15 Promocja dobrej żywności jako sposobu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz ekologiczne technologie na polskiej wsi szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych - mgr Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, EKOCENTRUM ICPPC

  11:15 – 11:30 - pytania i odpowiedzi.

   

  11:30 – 11:45    przerwa

   

  11:45 – 12:45    I BLOK TEMATYCZNY -  TRADYCYJNE I EKOLOGICZNE  ROLNICTWO ZAMIAST GMO - prowadzi mgr inż. Lena Huppert,  prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

  W panelu 5 krótkich wykładów wprowadzających:

  1. GMO - niebezpieczny eksperyment dla środowiska i rolnictwa - dr hab. Katarzyna Lisowska, profesor nadzwyczajny, Centrum Onkologii w Gliwicach, członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska (10 min).

  2. Czy Polska jest wolna od GMO? - mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca (10 min)

  3. Niezgodność prawa o GMO stosowanego przez UE i rząd polski z Konstytucją RP

  - Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO, niezależny ekspert (10 min).

  4. Polskie rolnictwo a Unia Europejska. 13 lat zniewolenia – dosyć! Jaka alternatywa? - mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, EKOLAND O/Zachodniopomorski, Solidarność RI O/Zachodniopomorski,  (10 min)

  5. Porównanie wartości odżywczej i zdrowotnej żywności ekologicznej i konwencjonalnej - prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego (10 min)

  Pytania i odpowiedzi (10 min)

   

  12:45 – 13:00  Dobre rolnictwo szansą polskiego pszczelarstwa. Rola pszczół, sytuacja obecna; zagrożenia i rozwiązania Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie

  Pszczelarzy Polskich Polanka, dyrektor

  13:00 – 13:15  TTIP, CETA i inne ponadnarodowe umowy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i jakości żywności. ZWIĄZKI ROLNICZE a krajowe Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz'15” - dr Jarosław Sachajko, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów – StRiK,  przewodniczący

  13:15 – 13:30 Uprawa i zastosowanie konopi włóknistych. Szanse i bariery dla rolników i konsumentów – dr Przemysław Baraniecki, Kierownik Pracowni Hodowli i Agrotechniki Konopi, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań

  13:30 – 13:45 Pytania i odpowiedzi

   

  13:45 – 14:30 - poczęstunek ekologiczny

   

  14:30 – 15:40  II BLOK TEMATYCZNY  - CO TO ZNACZY PRAWDZIWE ROLNICTWO. SAMOWYSTARCZALNE GOSPODARSTWA RODZINNE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ – prowadzi mgr Jadwiga Łopata, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla

  W panelu 6 krótkich wykładów wprowadzających:

  1. WAGNERÓWKA rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwem

    warzyw i owoców. Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery – Robert Wagner, 10 min)

  2. OHANADAL – rodzinne gospodarstwo zajmujące się wytwarzaniem mleka i serów. Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery - Jolanta Dal (10 min)

  3. ROLAPIS – przedsiębiorstwo i rodzinne gospodarstwo zajmujące się uprawą starych odmiany zbóż i domowym wypiekiem chleba,   Sprzedaż bezpośrednia - korzyści i bariery - Tadeusz Rolnik (10 min)

  4. Rodzinne gospodarstwo rolne- Towarowy rolnik niezależny od korporacji?   Edward Kosmal, Solidarność RI  o/Zachodniopomorski, przewodniczący  (10 min)

  5. Jakiej żywności chcemy ? - Nina Józefina Bąk, Kooperatywa DOBRZE (10 min)

  6. Konieczność spożywania produktów prawdziwego rolnictwa w celu leczenia i zachowania zdrowia – Jerzy Maslanky, sieć gabinetów „Maslanky – Consulting” dietetyk, autor książek,  zwolennik integracji nauk medycznych

  7. Pytania i odpowiedzi (10 min)

   

  15:40 – 16:00 ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI – WAŻNE, ABY BYĆ RADYKALNYM. RENESANS ROLNICTWA - Kampania na rzecz prawdziwego rolnictwa – dr Colin Tudge – dziennikarz, autor książek, biolog, aktywista, organizator serii konferencji PRAWDZIWE ROLNICTWO w Oxfordzie, Anglia – do potwierdzenia.

  UWAGA!

  16:00 – 16:30 – krótkie (do 5 minut) prezentacje z sali (uczestnicy muszą zgłosić temat do 10 maja, aby można było zweryfikować tematy. Tematy muszą być związane z programem Konferencji, poruszać tematy inne niż w powyższym programie  i  zawierać propozycje ROZWIĄZAŃ, a nie przedstawianie PROBLEMÓW.

  16:30 – 16:45 - pytania i odpowiedzi.

  16:45 – 17:00 - podsumowanie konferencji

   

  ORGANIZATORZY:

  1. Stowarzyszenie     Polska     Wolna     od    GMO, <annaszmelcer@wp.pl>

  2. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

  tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl

  3. Stowarzyszenie EKOLAND o/ Zachodniopomorski, edytaj66 <edytaj66@tlen.pl>

  4. Fundacja QlT, Lena Huppert <fundacja.qlt@wp.pl>

   

 • ARTYKUŁY NA PORTALU: ekologia.pl